คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า เพื่อแก้กรรม สร้างกุศล!

ทุกชีวิตมีค่า คนสมัยโบราณจะฆ่าสัตว์เท่าที่จำเป็น เพื่อเ … อ่านเพิ่มเติม คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า เพื่อแก้กรรม สร้างกุศล!