How To

8 วิธีฉลองสงกรานต์แบบ New Normal

สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแบบ New Normal ในช่วงโควิด-19 การออกไปเล่นน้ำหรือสังสรรค์นอกบ้านยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อสูง เราควรฉลองสงกรานต์แบบ New Normal กัน

8 วิธีฉลองสงกรานต์แบบ New Normal

เคร่งครัดกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่

พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในชีวิตวิถีใหม่ 1.ล้างมือหรือยัง 2.ล้างมือให้สะอาด อย่างน้อย 20 วินาที 3.เช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ ช่วยลดการปนเปื้อน 4.สวมหน้ากากให้สนิท ปิดจมูกและปาก 5.ซักหน้ากากผ้า ทุกวัน 6.บันทึกการเดินทาง ช่วยรับรู้ความเสี่ยง 7.ถ้ารู้ว่าเสี่ยง กักตัวดูอาการ 8.กินอาหารต้องปรุงสุก 9.เช็ดมือถือด้วยแอลกอฮอล์ ลดแหล่งเชื้อโรค 10.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 11. กลับถึงบ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 12.บอกความจริงกันเถอะ จะได้ช่วยกันระวังตัว 12.กักตัว ดูอาการ ระหว่างรอผล 13.พูดคุยกันอย่าถอดหน้ากาก 14.เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 15.ลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านต้านโควิด 19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

ทำบุญตักบาตร แบบชีวิตวิถีใหม่

ทุกคนที่เข้ามาทำบุญภายในบริเวณวัดต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและเส้นระยะห่าง ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด- 1 9 ที่กำลังแพร่ระบาด

ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับครอบครัว

สร้างสรรค์มื้ออาหารแสนพิเศษ ด้วยการให้ทุกคนในบ้านช่วยกันทำอาหาร เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะได้ทำอาหารร่วมกันแล้ว ยังได้รับประทานอาหารอร่อย ๆ ฝีมือของทุกคนในบ้านอีกด้วย

ก่อนหยิบจับอาหาร ควรล้างมือให้สะอาด

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ที่ประตูบ้าน เพื่อลดการติดเชื้อจากการนำมือที่สกปรกไปจับตรงลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ/เก้าอี้ ราวบันได หรือจับสิ่งของต่าง ๆ

เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ

เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้รีบตรงเข้าไปห้องน้ำ ล้างมือและอาบน้ำสระผมทันที ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่นำไปซัก อย่าเก็บไว้

หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด

คนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าเบียร์ และใช้สารเสพติดสามารถแพร่กระจายเชื้อโควิดได้รวดเร็วมาก เช่นคนเสพยา ต้องใช้ในสถานที่ปิด ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ ยิ่งในบ่อนพนันจะพบการใช้สารเสพติดมากกว่าพื้นที่อื่น เมื่อเกิดอาการมึนเมา ไม่มีสติ ความไม่ระมัดระวังตัวลดลง ขาดความยับยั้งชั่งใจ อยู่ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและนานขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่ใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการดูแลสุขอนามัยความสะอาด

ไม่ไปในสถานที่แออัด

เน้นให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น ที่สำคัญหากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะหากได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button