วันนี้ในอดีต

16 กุมภาพันธ์ บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ เปิดโรงเรียน

16 กุมภาพันธ์ 2420 บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ (ค.ศ.-1849-1933) เปิดโรงเรียนประจำวัดอัสสัมชัญ เปิดสอนภาษาฝรั่งเศสและไทย แก่เด็กคริสตังและลูกหลานชาวยุโรป ต่อมาใน 2428 ได้เปลี่ยนฐานะของโรงเรียน จากโรงเรียนประจำวัด เป็น”อัสสัมชัญคอลเลจ” (บางรัก) เปิดรับเด็กทุกคนในกรุงเทพฯ โดยเป็นโรงเรียนชายล้วน

เอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์

บาทหลวงเอมิล โอกุสต์ โกลงเบต์ (Émile August Colombet) 26 พฤษภาคม 1849 – 23 สิงหาคม 1933 หรือที่นิยมสะกดว่า เอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ

บาทหลวงเอมิล โอกุสต์ โกลงเบต์ หรือ เอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ ตามการออกเสียงที่คนไทยนิยมเรียก เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 1849 ที่เมืองกัป จังหวัดโอตซาลป์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 23 ธันวาคม 1871 ได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) จากนั้น ได้ออกเดินทางมามิสซังสยาม เมื่อ 31 มกราคม 1871 เดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 เมษายน 1872 เป็นอาจารย์ที่เซมินารีบางนกแขวก (เป็นเวลา 2 ปี ) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 1875 เป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์กาลหว่าร์

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button