วันนี้ในอดีต

5 มีนาคม ดาวเทียมโซลาร์ เอ็กซพลอเรอทู ขึ้นสู่วงโคจร

5 มีนาคม 2511 ดาวเทียมโซลาร์ เอ็กซพลอเรอทู (Solar Explorer II) ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อตรวจสอบรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) และแสงอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

Tags

บทความที่เกี่ยวข้อง