วันนี้ในอดีต

27 มีนาคม วันเกิด ส.ศิวรักษ์ นักคิด-ปัญญาชนสยาม

27 มีนาคม 2475 วันเกิด ส.ศิวรักษ์ นักคิด-ปัญญาชนสยาม เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์ ช่วงปี 2505 – 2512 ทำ “สังคมศาสตร์ปริทัศน์”

นิตยสารรายเดือน ซึ่งถือเป็นเวทีทางปัญญาและแหล่งรวมปัญญาชนในยุคนั้น “ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่ง ซึ่งท้าทายการควบคุมความเห็นและไม่สยบยอมกับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ แม้จะเป็นของขัตติยราช” ปาฐกถาพิเศษ เนื่องใน เนื่องในงานรำลึกทศวรรษพฤษภาประชาธรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2545

ส.ศิวรักษ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (เกิด 27 มีนาคม 2476) เจ้าของนามปากกา ส. ศิวรักษ์ เป็นนักเขียน นักวิชาการอิสระ และ ศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวไทย เป็นที่รู้จักทั่วไปจนได้รับสมญานามว่า ปัญญาชนสยาม มีชื่อเสียงอย่างมากในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใด จนได้รับ รางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล (Alternative Nobel) หรือ “รางวัลสัมมาอาชีวะ”

ในปี 2538 สุลักษณ์ ยังได้รับรางวัลศรีบูรพาจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันอีกด้วย มีผลงานการเขียนมากมายครอบคลุมหลายด้าน เช่นพุทธศาสนา สังคม การเมือง รูปแบบการปกครอง เป็นต้น โดยมีหนังสืออัตชีวประวัติของตนเองชื่อว่า ช่วงแห่งชีวิต เขาเปิดเผยว่าเขาโดนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายครั้ง

ชื่อเสียงในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใดของเขาถูกวิพากษ์จิตารณ์อย่างหนักเมื่อเขาเลือกที่จะยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงพระราชทานอภัยโทษ เขายังกล่าวแสดงความชื่นชมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวว่าหากไม่ได้รับพระบารมีปกเกล้าเขาคงต้องจำคุกอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button