วันนี้ในอดีต

5 เมษายน วันเกิด โทมัส ฮอบส์ นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ

5 เมษายน 2131 วันเกิด โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ ผู้ค้นคิดทฤษฎี สัญญาประชาคม (Social Contract) เกิดที่เมืองวิลท์ไชร์ (Wiltshire) ประเทศอังกฤษ ฮอบส์เป็นผู้คงแก่เรียน เขาแตกฉานในภาษากรีกและละตินตั้งแต่ยังเด็ก เข้าศึกษาด้านวรรณคดีกรีกและโรมันที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด จากนั้นเป็นอาจารย์สอนลูกหลานในตระกูลแคเวนดิช (Cavendish) และใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตลอด ฮอบส์มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับ กาลิเลโอ (Galileo Galilei) นิวตัน (Sir Isaac Newton) และ เดการ์ตส์ (Rene Descartes) ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 นั้นผู้คนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกเชื่อว่า

อำนาจของผู้ปกครองเป็นโองการจากสวรรค์ชั้นฟ้า แต่ฮอบส์กลับยืนยันในทางตรงข้ามว่า อำนาจนั้นมาจากการตกลงมอบให้โดยประชาชนผู้ถูกปกครอง รัฐเป็นเพียงองค์กรเทียม (artificial organization) ที่มนุษย์ร่วมกันสถาปนาขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่ตน เป้าหมายของการปกครอง จึงเป็นอื่นไปมิได้ นอกจากเพื่อจรรโลงสวัสดิภาพของปวงชน ผลงานชิ้นเอกของเขาคือ Leviathan ซึ่งเสนอทฤษฎีเรื่องสัญญาประชาคม ตีพิมพ์ในปี 2194 ฮ็อบส์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2222 ทิ้งมรดกทางความคิดซึ่งมีอิทธิพลต่อนักปรัชญารุ่นหลังหลายคน เช่น จอห์น ล็อก (John Locke) ฌ็อง-ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacque-Russo) และ คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)

โทมัส ฮอบส์

โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (5 เมษายน 2131 (ค.ศ. 1588) – 4 ธันวาคม 2222 (ค.ศ. 1679)) เป็นนักปรัชญาการเมือง ชาวอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานที่สำคัญคือหนังสือชื่อ Leviathan ที่เขียนขึ้นเมื่อ 2194 หนังสือเล่มนี้กลายเป็นฐานประเด็นในแนวปรัชญาการเมืองตะวันตกในสมัยต่อมาในเกือบทุกแนว

ถึงแม้ว่าทุกคนได้รู้จักโทมัส ฮอบส์จากงานเขียนกี่ยวกับปรัชญาการเมืองตะวันตกก็จริง แต่ที่จริงแล้วฮอบส์ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ไว้อีกหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เรขาคณิต เทววิทยา จริยธรรม รวมทั้งด้านปรัชญาทั่วๆ ไปอีกหลายเรื่อง และที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่า รัฐศาสตร์ (political science) นอกจากนี้สิ่งที่ฮอบบส์เชื่อที่ว่า “มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติมีการร่วมมือกันก็โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว” ซึ่งข้อคิดนี้ได้รับการพิสูจน์ในทฤษฎีของ ปรัชญามานุษยวิทยาต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button