วันนี้ในอดีต

8 มิถุนายน สหภาพโซเวียตส่งยาน เวเนรา 9 ขึ้นสู่อวกาศ

8 มิถุนายน 2518 สหภาพโซเวียต ส่งยาน เวเนรา 9 (Venera 9) ขึ้นสู่อวกาศ เพื่อปฏิบัติการสำรวจดาวศุกร์โดยบรรทุกลูกซึ่งเป็นยานลงจอด (Lander) ลงสู่พื้นผิว ดาวศุกร์ ได้สำเร็จ

เวเนรา 9

เวเนรา 9 (Venera 9) เป็นเที่ยวบินอวกาศไร้คนบังคับของสหภาพโซเวียตไปยังดาวศุกร์ มันประกอบด้วยส่วนโคจรและส่วนลงจอด ปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1975 หนัก 4,936 กิโลกรัม ส่วนโคจรเป็นอวกาศยานลำแรกที่โคจรรอบดาวศุกร์ และส่วนลงจอดเป็นลำแรกที่ส่งกลับภาพถ่ายพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงอื่นกลับมายังโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button