วันนี้ในอดีต

25 มิถุนายน หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง

25 มิถุนายน 2493 หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผง หนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาคบ่าย เสนอข่าวทั่วไป

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

สยามรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน เสนอข่าวทั่วไป ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2493 ราคา 50 สตางค์ โดยมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และนายสละ ลิขิตกุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

มีคำขวัญประจำหนังสือพิมพ์ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” เป็นพุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ง อ่านว่า “นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง” แปลว่า “ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม” ถือเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ยังวางจำหน่ายอยู่จนปัจจุบัน ที่มีอายุยาวนานที่สุด…

อ่านต่อ

Back to top button