ประวัติธนาคารออมสิน

  • Photo of 1 เมษายน วันออมสิน สร้างวินัยประหยัดการเก็บออม

    1 เมษายน วันออมสิน สร้างวินัยประหยัดการเก็บออม

    วันออมสิน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัดการเก็บออม รักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก และประชาชนโดยทั่วไป วันออมสิน วันออมสินได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสินโดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button
Close