เด็กหอเฮ! สคบ.คุม เก็บค่าน้ำ-ไฟ ตามเรทจริง พ.ค.นี้

สคบ.เตรียมอออกประกาศคุมค่าน้ำ ไฟหอพัก บังคับใช้เดือน พ. … อ่านเพิ่มเติม เด็กหอเฮ! สคบ.คุม เก็บค่าน้ำ-ไฟ ตามเรทจริง พ.ค.นี้