นโยบายคุกกี้

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชั่น (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) นโยบายนี้จะอธิบายว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร โดยนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยแพลตฟอร์มของเราจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าแพลตฟอร์ม ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้แพลตฟอร์มสามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการของเรา ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มได้สะดวกรวดเร็ว
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการแพลตฟอร์มที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเราอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้เราได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้ทั้งของเราเอง (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทภายนอกที่เราใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับแพลตฟอร์มของเรา

นอกจากนี้ เราอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

เราใช้คุกกี้อยู่ 2 ประเภท คือ

 • Session Cookiesเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากแพลตฟอร์มหรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 • Persistent Cookieเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานแพลตฟอร์มอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คุกกี้ที่เราใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

 • คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม
 • คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/performance cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้เราเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของแพลตฟอร์ม และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มของเราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้แพลตฟอร์มส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
 • คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting/Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้เราจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มและจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเราให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเรากับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากแพลตฟอร์มของ Babi Mild หรือเบบี้มายด์ ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer
http://support.microsoft.com/th-th

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android
http://support.google.com/chrome/answer/2392971

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของแพลตฟอร์มของเราไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ (targeted advertising cookies) (ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาให้ท่านจากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น) กรณีท่านอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านสามารถเข้าไปที่ ท่านสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้ www.youronlinechoices.eu กรณีที่ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้เข้าไปที่ www.aboutads.info/choices

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

เราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change)

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และเราจะมีการโพสต์นโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ เราขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราที่ https://www.nanitalk.com/contact

Back to top button