นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้มอบไว้กับเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราขอรับรองว่าจะเอาใจใส่และดูแลข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) จะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้หลักการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างจํากัดเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
 2. มีการใช้อย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส
 3. ใช้ข้อมูลเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
 4. ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 5. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลยาวนานเกินความจำเป็น
 6. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูล

เราขอให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้ทั้งหมดก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานหรือให้ข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในนโยบายนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งาน แต่หากท่านยังคงเข้าใช้งาน แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามนโยบายนี้

เราอาจพัฒนาบริการใหม่หรือนำเสนอบริการเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว หากบริการใหม่นำมาซึ่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมหรือจัดการข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งข้อมูลและข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ท่านทราบ และบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมที่จะนำเสนอให้ท่านนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้ด้วย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านมีการลงชื่อเข้าใช้งาน เนื่องจากการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจำเป็นต้องมีการลงชื่อเข้าใช้งานด้วย E-mail Account หรือบัญชีอื่น ๆ ที่เราอาจมีการกำหนดเพิ่มเติม จึงจะเข้าถึงเนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเราได้
 • ตลอดการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เมื่อท่านมีการเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ
 • เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อเสนอแนะ เรามีช่องทางสำหรับท่านในการติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากเรา หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น ในกรณีนี้เรามีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อให้เรารู้จักท่าน สามารถตอบรับความคิดเห็นและช่วยเหลือท่านได้

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บจากท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านสร้างหรือจัดให้เรา ในการดำเนินงานและการให้บริการของเรา เราจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้งาน โดยท่านจะเป็นผู้สร้างหรือจัดให้เราโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น
 • ข้อมูลบัญชี – ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งาน ข้อมูลบัญชีและรหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งท่านสร้างหรือจัดทำขึ้นในบัญชีของท่าน,
 • ข้อมูลการติดต่อ – เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งาน เราใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก (pixel tags) ของเว็บ เป็นต้น) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา (โปรดดูรายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้) เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่า ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หรือข้อมูลประเภท Uniform Resource Locator, IP Address เป็นต้น
 • ข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการของท่าน เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของท่าน ทั้งการเข้าเยี่ยมชมเนื้อหา การเข้าใช้บริการในส่วนใด ๆ บนแพลตฟอร์ม รวมถึงลิงก์ต่าง ๆ ที่ท่านได้คลิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนอื่นของแพลตฟอร์ม หรือออกไปสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่ออะไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ทำได้ และเราจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 • เพื่อจัดหา บำรุงรักษา บริการต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงาน เนื้อหา และบริการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและครบวงจรยิ่งขึ้น
 • เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งรวมถึงการจัดทำแบบสำรวจและการวิจัย การออกแบบ พัฒนา จนไปถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหา- ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ต่าง ๆ
 • ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขายสินค้าและการศึกษาวิจัยทางการตลาด
 • เพื่อให้เราสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
 • เพื่อแจ้งข้อมูลและโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการของเราและของบริษัทในเครือ หรือข้อมูลข้อมูลและโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้โฆษณาเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่ของเรา
 • เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เราแสดงไว้ในสื่อบนแพลตฟอร์มนี้หรือในสื่ออื่น ๆ

ในกรณีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นการเฉพาะนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะดำเนินการสอบถามและขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณี ๆ ไป หรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อให้ท่านได้รับทราบก่อนที่เราจะมีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านที่เราได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้สถานการณ์เฉพาะ หรือที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • กรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรม
 • กรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงเพื่อการสอบสวน ตรวจสอบ ตรวจจับ ป้องกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเมิด การฉ้อโกง การทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา และ/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเรา หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำงานในนามหรือทำงานร่วมกับเราภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ โดยบริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อช่วยในการสำรวจและวิเคราะห์การให้บริการและการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาและบริการ ปรับปรุงการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยบริษัทเหล่านี้จะไม่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

การประมวลผลและโอนถ่ายข้อมูล

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการมีความพร้อมใช้ มีความน่าเชื่อถือ และดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยเราจะมีประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย ทั้งนี้ การประมวลผล เก็บรวบรวม โอน ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นการดำเนินการข้ามพื้นที่หรือข้ามประเทศ โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ โดยเราจะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบางประเทศอาจจะมีมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลไม่เหมือนกัน แต่เราจะตรวจสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางผู้รับโอนข้อมูลมีมาตการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและที่จำเป็น เช่น การรักษาคุณภาพการให้บริการ การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและผลิตภัณฑ์ใหม่, การระงับข้อพิพาท และการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากท่านมีการร้องขอ เราจะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่เราได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไว้ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้

 • กรณีมีประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ และการจัดทำบัญชี เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีที่จำเป็นสำหรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เช่น การป้องการโกง หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ใช้บริการและให้ข้อมูลที่สำคัญกับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้ความพยายามสูงสุดทั้งในด้านการจัดการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัส การใช้รหัสผ่าน เป็นต้น ตลอดจนการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคตคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเราที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลาย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ เรามีการวางกระบวนการในการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนตัว โดยเราจะรีบแจ้งท่านโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง

ในกรณีที่แพลตฟอร์มเรามีการให้ท่านกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มหรือบางบริการบนแพลตฟอร์ม ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนั้นอย่างเป็นความลับ

สิทธิในข้อมูลของท่าน

นโยบายนี้ให้ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดด้านล่างนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ได้ หรือเข้าเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลของเรา
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล เราจะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรวบรวมมีความถูกต้องและสมบูรณ์ หากท่านเชื่อว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้
 • สิทธิในการลบข้อมูล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งเราเพื่อทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมอีกต่อไป กรณีท่านเพิกถอนการยินยอม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้ต้องสมดุลกับเหตุปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น เราอาจไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้เนื่องจากเรามีพันธะผูกพันในทางกฎหมาย
 • สิทธิที่จะจำกัดในการประมวลผล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราหยุดการใช้ข้อมูลส่วนของท่านได้ เช่น กรณีที่ท่านต้องการให้เราปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือชี้แจงเหตุผลในการใช้ข้อมูล เป็นต้น
 • สิทธิในการส่งต่อข้อมูล ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้เราส่งต่อข้อมูลส่วนตัวนั้นไปยังบริการของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อซึ่งเราได้ดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน อย่างไรก็ดี เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือสิทธิประโยชน์บางอย่างกับท่านหากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 • สิทธิที่จะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบด้านกฎหมายต่อท่านหรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในทำนองเดียวกัน
 • สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อยกเลิกเพิกถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้กับเราไว้ได้ โดยเมื่อเราได้รับการแจ้งเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว เราจะหยุดการใช้ข้อมูลของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ การแจ้งถอนความยินยอมจะไม่กระทบกับการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ง่ายและเพื่อบันทึกการตั้งค่าของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะจัดให้มีช่องทางให้ท่านสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่อไปนี้จากหน้าการตั้งค่าบัญชีของท่าน

เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ง่ายและเพื่อบันทึกการตั้งค่าของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะจัดให้มีช่องทางให้ท่านสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่อไปนี้จากหน้าการตั้งค่าบัญชีของท่าน

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว – ให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนตัวบางประเภทที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่าน ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยกดปุ่ม “ดาวน์โหลดข้อมูลของฉัน”

การตั้งค่าการแจ้งเตือน – ให้ท่านเลือกการสื่อสารที่ท่านต้องการได้รับจากเรา จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่พร้อมใช้งานในสาธารณะ และกำหนดค่าการแชร์ข้อมูลของท่าน

กรณี การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าการแจ้งเตือน ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการและท่านต้องการใช้สิทธิบางอย่างของท่าน กรุณาแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งคำขอมาตามข้อมูลการติดต่อที่ปรากฎด้านล่าง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นไปอย่างระมัดระวังและเป็นความลับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

แพลตฟอร์มของเราอาจมีการแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบุคคลที่สามและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงยังไปเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โดยเราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของบุคคลที่สามได้ หากท่านคลิกบนโฆษณา รูปภาพหรือลิงก์ของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าท่านกำลังจะออกจากแพลตฟอร์มของเรา และข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับบุคคลเหล่านั้นจะไมได้รับความคุ้มครองตามนโยบายนี้ ในที่นี้รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบแทนบุคคลที่สามในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบุคคลเหล่านั้นด้วย ดังนั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวังในวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผลและใช้ข้อมูลของท่าน ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะโพสต์นโยบายเวอร์ชันล่าสุดไว้ที่หน้านี้ รวมถึงจะสื่อสารให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เราเห็นสมควร เราขอแนะนำให้ท่านควรหมั่นเข้ามาที่นี่เพื่อตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวมายังแพลตฟอร์มของเรา

ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ภายหลังจากที่นโยบายนี้มีการปรับปรุงแก้ไขและประกาศหรือแสดงประกาศไว้ที่นี้แล้ว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบและยอมรับในนโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้ว

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดสอบถามได้ที่ https://www.nanitalk.com/contact ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมายังเรา

Back to top button