กฎหมาย lgbt

กรุงโตเกียวออก กฎหมายใหม่ ห้ามภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อชาว LGBT+ และเพศอื่น ๆ ในการซื้อขายหรือให้บริการต่าง ๆ เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2019

Back to top button