พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตรงกับวันที่ 2 ก.พ. ทุกปี นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

Back to top button
Close