ร.ศ. 122

  • วันนี้ในอดีต
    13 กุมภาพันธ์ ไทยทำสนธิสัญญาสยาม–ฝรั่งเศส ร.ศ. 122

    13 กุมภาพันธ์ ไทยทำสนธิสัญญาสยาม–ฝรั่งเศส ร.ศ. 122

    13 กุมภาพันธ์ 2446 ไทยทำสัญญาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและเมืองหลวงพระบางของฝรั่งเศส การยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้ฝรั่งเศส รวมทั้งให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการทำสัญญาครั้งนี้ ต่อมาฝรั่งเศสยังไม่พอใจในสัญญา ไทยจึงต้องมอบเมืองตราดและเกาะต่าง ๆ…

    อ่านเพิ่มเติม »