เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบทสวดมหาจักรพรรดิ แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร!

คาถาบทสวดมนต์มหาจักรพรรดิ ฉบับเต็ม หลวงปู่ดู่ เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร เสริมบารมี และเปลี่ยนเรื่องร้ายให้บรรเทาเบาบางลงได้

Advertisement

การสวดภาวนาพระคาถาเป็นประจำ จะช่วยปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรและสรรพวิญญาณที่ยังติดอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดีกว่า ถือเป็นการลดทอนเคราะห์กรรมที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้ากรรมนายเวรอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี เพิ่มบุญบารมีให้เกิดผล อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่บุญบารมีด้วยพระคาถาอยู่เป็นนิจ นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทางใจ โชคลาภ และความสำเร็จ

วิธีการสวดมหาจักรพรรดิ 9 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ กราบ 3 ครั้ง

จำนวนบทสวดที่ควรสวด หากเป็นช่วงเช้า เที่ยง และเย็น มักสวดเป็นบทสั้น แล้วสวดบทสวดมหาจักรพรรดิจนครบ 9 จบ หรือ 108 จบ ตามเลขมงคล หรือสวดคาถาตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังนี้

 • เกิดวันอาทิตย์ : 6 จบ
 • เกิดวันจันทร์ : 15 จบ
 • เกิดวันอังคาร : 8 จบ
 • เกิดวันพุธ : 17 จบ
 • เกิดวันพฤหัส : 19 จบ
 • เกิดวันศุกร์ : 21 จบ
 • เกิดวันเสาร์ : 10 จบ

คาถามหาจักรพรรดิ คือ

บทสวดเป็นพระคาถาที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญได้รจนาขึ้นมา โดยมีแรงบันดาลใจมาจากบทสวด “ชมพูปติสูตร” ซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกล่าวถึงตอนที่พระองค์ทรงเนรมิตองค์เป็นพระเจ้าจักพรรดิเพื่อกำราบพญาชมพูบดีผู้มีฤทธิ์มาก ให้ละจากความเป็นมิจจาทิฐิ (ความเห็นผิด) แม้พญาชมพูบดีจะมีฤทธิ์มากเพียงใด ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อธรรม พ่ายแพ้ต่อบุญฤทธิ์ของพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา คือพระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์แก้วที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา เปรียบดั่งร่มโพธิ์แก้วที่แผ่กิ่งก้านบุญบารมีแผ่ไพศาล มอบความร่มเย็นเป็นสุขให้ผู้คนโดยไม่เลือกชนชั้นหรือหมู่เหล่าใด ตามแนวทางแห่งพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จึงเป็นที่ศรัทธาของปวงชนจำนวนมาก นอกจากท่านจะใช้คาถาบทนี้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้ว ท่านยังได้เมตตาถ่ายทอดวิชาและพระคาถาต่าง ๆ ให้กับ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร หรือ หลวงตาม้า แห่งวัดถ้ำเมืองนะ ลูกศิษย์ผู้เป็นหน่อโพธิ์แก้วต้นใหม่ ที่จะสืบสานกิ่งก้านแห่งบุญบารมีนี้ให้แผ่กว้างสร้างความร่มเย็นต่อคนรุ่นหลังสืบไป

คาถามหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่

คาถามหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ ธา พุท โม นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

บทนี้ จะสวดกี่จบก็ได้ แล้วแต่กำลังเรา หลังจากเสร็จแล้วให้นั่งสมาธิ แผ่บุญแผ่เมตตา จากนั้นให้ต่อด้วยบทอัญเชิญพระเข้าตัว ดังนี้

คาถามหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ 2

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา
สัพเพสังฆา พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ หรือ 5 จบ)
พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ (อธิษฐาน)

อธิษฐานรวมบารมี 10

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจอธิษฐานสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ บุญบารมีใดที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมอบรมมา เคยปฏิบัติมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

ข้าพเจ้าขอรวมบุญบารมีนี้ น้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ จนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ ถวายหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอถวายเป็นพุทธบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภควะโห ถวายแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่ โปรดน้อมนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ มายังข้าพเจ้าเป็นเท่าทวีคูณ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำมาเป็นกำลังในการช่วยชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งมวล ตั้งจิตแผ่บุญให้กับผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่บ้านและหมู่คณะ

คาถามหาจักรพรรดิฉบับเต็ม

พระคาถาสามารถสวดได้ทุกเวลา แต่จะเน้นในช่วงเวลา 20.30 น. ของทุกวัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุ คือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน

บทตั้งสัจจะอธิษฐาน

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ท่านอันเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่าง ๆ ทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุก ๆ พระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุก ๆ จังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พญาครุฑพร้อมบริวาร

พญานาคพร้อมบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง

กราบพระ 6 ครั้ง (กราบด้วยจิต)

พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

** อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ ** (3 ครั้ง)

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา สีเลนะ นิพพุตติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

บทอาราธนาพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด : น้อมระลึกถึงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่ : น้อมระลึกถึงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (3 ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทสวดมหาจักรพรรดิ

เริ่มสวดคาถาตามกำลังของแต่ละวัน

 • เกิดวันอาทิตย์ : 6 จบ
 • เกิดวันจันทร์ : 15 จบ
 • เกิดวันอังคาร : 8 จบ
 • เกิดวันพุธ : 17 จบ
 • เกิดวันพฤหัส : 19 จบ
 • เกิดวันศุกร์ : 21 จบ
 • เกิดวันเสาร์ : 10 จบ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

การอธิษฐานรวมผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ผู้ที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ดู่ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ผู้ที่เคยอธิษฐานจิตที่ถ้ำนะ รวมถึง ผู้มีพระคุณและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่เคยอธิษฐานช่วย ชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ ผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณ ขอบารมีหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จงจุดประกายทั่วทั้ง ๓ โลกธาตุ แผ่บุญส่งวิญญานทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ให้เหล่าเทพพรหมโอปาติกะทั้งหลายจงรับ

ขอบารมีหลวงปู่ช่วยน้อมนำให้เขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมกัน เพื่อช่วยกันอธิษฐานช่วยชาติ ศาสนา และราชบัลลังก์ รวมถึงหมู่คณะด้วยเทอญ

เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (5 จบ)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (ให้อธิษฐานจิตแผ่บุญ)

ต่อจากนั้นอธิษฐานแผ่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ได้

ตั้งจิตอธิษฐานขอสติปัญญา และให้คิดทำสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม

(อธิษฐานเฉพาะเรื่อง…..อธิษฐานเรื่องที่เราต้องการอธิษฐานเป็นพิเศษ)

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

อธิษฐานรวมบารมี 10

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจอธิษฐานสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ์ ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ บุญบารมีใดที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมอบรมมา เคยปฏิบัติมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

ข้าพเจ้าขอรวมบุญบารมีนี้ น้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ จนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ์ ถวายหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอถวายเป็นพุทธบูชา มหาเตชวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภควะโห ถวายแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่ โปรดน้อมนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ มายังข้าพเจ้าเป็นเท่าทวีคูณ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำมาเป็นกำลังในการช่วยชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งมวลตั้งจิตแผ่บุญให้กับผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่บ้านและหมู่คณะ

กราบพระ 3 ครั้ง น้อมระลึกถึงพระ (นั่งสมาธิภาวนาต่อตามความพอใจ)

คาถาบทสวดมหาจักรพรรดิ เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล สามารถสวดเพื่อแผ่เมตตา เปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร เสริมบารมี และเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ โดยบทสวดนี้สามารถสวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเช้า เที่ยง เย็น หรือค่ำ โดยในช่วงค่ำ เวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดคือ 20.30 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้ง 3 แดนโลกธาตุคือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน ซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button