สังคม

ประวัติ เจ้าคุณธงชัย หรือ พระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

พระธงชัย สุขโข อดีต พระพรหมสิทธิ ฉายา สุขญาโณ อดีตเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6 รองแม่กองธรรมสนามหลวง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคุณธงชัย ประวัติ

ธงชัย สุขโข เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2499 ปีมะแม อายุ 60 ปี พรรษา 40 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บิดาชื่อ นายเสงี่ยม มารดาชื่อ นางตัน สุขโข หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการบรรพชา ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรธงชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “สุขญาโณ”

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง พระพรหมสิทธินั้นได้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่กว้างและเป็นที่ไว้วางใจของพระมหาเถระหลายรูป เช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ทั้งนี้พระพรหมสิทธิได้รับความวางใจให้สนองงานของคณะสงฆ์ในหลาย ๆ โอกาส 10 กุมภาพันธ์ 2558 พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และเข้ารับพระบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.

อีกไม่นานมีการตรวจสอบเงินที่รัฐบาลอุดหนุนงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ 67 ล้านบาท จนมีการปลดเจ้าคุณเสนาะจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคุณธงชัยที่อยู่วัดนี้มาตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแทน กระทั่งในเวลาต่อมาเจ้าคุณเสนาะได้กระทำอัตวินิบาตกรรม

เรื่องราวของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร น่าจะสงบลง แต่ล่าสุดมีการตรวจสอบเงินทอนวัด และมีชื่อของวัดนี้ถูกตรวจสอบด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงการทุจริตเป็นเงิน 69 ล้านบาท จนนำมาสู่ปฏิบัติการของตำรวจกองปราบปราม เข้าตรวจค้นวัดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พ.ค. 2561

เงินทอนวัด

เงินทอนวัด คือ

เริ่มต้นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะมีการจัดสรรงบที่เรียกว่า เงินอุดหนุน ที่จ่ายให้กับวัดในประเทศไทย โดยการของบเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อนำไปปฏิบัติบูรณะซ่อมแซม เพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม และเพื่อการเผยแผ่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
สำหรับการทุจริตที่เรียกกันว่า ทุจริตเงินทอนวัด จะเป็นรูปแบบที่ว่าเมื่อจะมีการโอนเงินอุดหนุนนี้จากส่วนกลางไปวัด จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องไปขอคืนโดยการโอน โดยจะตกลงกับวัดก่อนว่าต้องการเท่าไหร่ ก็จะทำเรื่องจากส่วนกลางโอนไปให้ แต่เป็นเงินที่มากกว่าจำนวนที่ต้องการนำไปใช้จริง จากนั้นจึงให้มีคนตามไปรับคืน หรือเรียกว่า เงินทอน

ทั้งนี้ รูปแบบเงินทอนวัด ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับวัดในต่างจังหวัด คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเสนองบประมาณให้วัดไปทำโครงการต่างๆ แต่เงินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ถูกโอนคืนกลับไปให้ข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แต่กรณีของวัดดังในกรุงเทพฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตำรวจพบเส้นทางการเงิน ปี พ.ศ.2559 ซึ่งกองส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อนุมัติงบเกือบ 70 ล้านบาท เป็นโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 37 ล้านบาท และโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา 32 ล้านบาท ซึ่งต้องกระจายงบสู่วัดสาขา และจัดงานเผยแผ่ศาสนา แต่กลับพบการโอนเงินให้วัดสาขาแค่ไม่กี่แห่ง และไม่ได้จัดงาน โดยเงินถูกโอนเข้าบัญชีฆราวาสมากกว่า 10 บัญชีแทน

ขณะที่พระชั้นผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปจนถึงพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 ฝ่ายมหานิกาย และกรรมการมหาเถรสมาคม ตำรวจพบหลักฐานสำคัญหลังเข้าค้นบ้านพัก ร.ท.ฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา อดีตทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย หลังพบเส้นทางการโอนเงินจากพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดสระเกศมายังคนใกล้ชิด 25 ล้านบาท

สรุป เงินทอนวัด หมายถึง วิธีทุจริตเงินอุดหนุนวัดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กลุ่มผู้ทุจริตตั้งใจจะเอางบอุดหนุนวัดไปครอบครองเอง

เจ้าคุณธงชัย มอบตัว

เจ้าคุณธงชัย มอบตัว

วันที่ 30 พ.ค.61 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบได้รวบรวมกำลังเพื่อตั้งแถวรอรับมอบตัว พระพรหมสิทธิ หรือ เจ้าคุณธงชัย เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ที่บริเวณหน้ากองปราบปราม ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าว ได้มีขบวนรถ 1 ขบวนขับเข้ามา และ อ้อมไปยังด้านหลังของอาคาร

กองปราบสอบสวน อดีตพระพรหมสิทธิ นานกว่า 3 ชั่วโมง ก็ได้นิมนต์ไปขออำนาจศาลอาญาฯ ฝากขังผัดแรก ในคดีพัวพันทุจริตเงินทอนวัด เบื้องต้น จนท.เตรียมชุดขาวให้แล้วหากไม่ได้รับการประกันตัว

ศาลไม่ให้ประกันตัว เจ้าคุณธงชัย เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เหตุเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราว หวั่นยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน พร้อมถูกจับสึก ใส่ชุดขาว ก้าวสู่เรือนจำ

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button