โซเชียล

80 แคปชั่นปล่อยปลาเสริมบุญ คำคมความหมายดี ชวนแชร์บอกต่อ!

การปล่อยปลา เป็นการทำบุญที่คนไทยนิยมทำกัน ด้วยความเชื่อว่าเป็นการต่อชีวิต เสริมบุญกุศลให้ชีวิต และยังเป็นการช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ การปล่อยปลาจึงถือเป็นการทำบุญที่ได้กุศลแรง

Advertisement

นอกจากการปล่อยปลาด้วยตนเองแล้ว การบอกบุญต่อก็เป็นอีกหนึ่งกุศลที่ยิ่งใหญ่ บทความนี้ได้รวบรวม “แคปชั่นปล่อยปลา” ความหมายดี คำคมธรรมะโดนใจ ที่สามารถนำไปแชร์ต่อได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือส่งต่อให้เพื่อนๆ และครอบครัว ช่วยให้การทำบุญเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ทุกคน หรือใครอยากได้ คาถาปล่อยปลาตามวันเกิด เพื่อแก้กรรม สร้างกุศล!

แคปชั่นแต่ละอันได้คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้สามารถสื่อถึงความหมายและความสำคัญของการปล่อยปลา พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาทำบุญกันมากขึ้น

ไอเดียแคปชั่นปล่อยปลา

 • ปล่อยปลาให้ชีวิต ได้บุญให้จิตใจ
 • เสริมบุญด้วยการปล่อยปลา ให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี
 • ปล่อยปลา ปล่อยใจ ปล่อยวางความทุกข์ ปล่อยให้ชีวิตเป็นสุข
 • ปลาว่ายวนเวียนในสายน้ำฉันใด ชีวิตขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามฉันนั้น
 • ปล่อยปลาด้วยความสุขใจ บุญกุศลจะส่งผล
 • ปล่อยปลาด้วยความปรารถนาดี ขอให้ทุกชีวิตมีความสุข
 • ปลาได้ชีวิตใหม่ เราได้บุญใหม่
 • ปล่อยปลาเพื่อสร้างกุศลผลบุญ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดี
 • ปล่อยปลาด้วยความเมตตา ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข
 • ปล่อยปลาให้ชีวิต ได้บุญต่อชีวิต
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลผลบุญ หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตใหม่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขสงบ
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลต่อชีวิต ขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาสร้างกุศล ให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี
 • อิสระแก่ปลา คือความสุขแก่ใจ ได้บุญกุศลแรง ตอบแทนด้วยสิ่งดี
 • ปล่อยปลาด้วยความเมตตา ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากภัยอันตราย
 • เมตตาต่อสัตว์ บุญกุศลจะส่งผล
 • ปล่อยปลาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสงบ
 • ปล่อยปลาด้วยใจเมตตา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ
 • ปล่อยปลา ปล่อยใจ ปล่อยวาง สร้างกุศลให้ชีวิต
 • ปล่อยปลาให้เป็นทาน ได้บุญหนุนนำ
 • ปล่อยปลาด้วยศรัทธา นำพาชีวิตให้เจริญ
 • ปล่อยปลาด้วยจิตใจที่เปี่ยมสุข ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีงาม
 • ชีวิตน้อยๆ ได้โอกาสใหม่จากเรา
 • ปลาเล็กปลาน้อยได้คืนสู่สายน้ำ ใจเราเบิกบานได้บุญกุศล
 • อิสระแก่ปลา คือความสุขแก่ใจเรา
 • ปล่อยปลาให้เป็นทาน ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตใหม่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาด้วยความหวังดี ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาด้วยจิตเมตตา ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีงาม
 • ปล่อยปลาสร้างกุศล นำทางชีวิตให้ราบรื่น
 • ปล่อยปลาด้วยความหวังดี ขอให้ทุกชีวิตมีความสุข
 • ทำบุญด้วยใจ ปล่อยปลาด้วยเมตตา
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลแก่สรรพสัตว์ ขอให้ทุกชีวิตเป็นสุข
 • ปล่อยปลาด้วยใจที่เบิกบาน ขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลแก่ตนเอง ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสำเร็จ
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นสุข ขอให้ใจเราสงบสุขเช่นกัน
 • ปล่อยปลาด้วยใจบริสุทธิ์ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิต
 • ปล่อยปลาด้วยความหวังดี ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดี
 • ปล่อยปลาด้วยความหวังดี ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัย
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตใหม่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดี
 • ปล่อยปลาด้วยความเมตตา ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีงาม
 • ปล่อยปลาเสริมบุญ หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาให้แหวกว่ายอย่างอิสระ ขอให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรค
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลด้วยใจบริสุทธิ์ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขสงบ
 • ปล่อยปลาด้วยใจบริสุทธิ์ บุญกุศลจะคุ้มครอง
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นอิสระ ขอให้ใจเราเป็นสุข
 • ปล่อยปลาด้วยใจเมตตา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาด้วยใจบริสุทธิ์ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาด้วยใจที่เบิกบาน ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต
 • ปล่อยปลาเสริมบุญ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดี
 • ปล่อยปลาด้วยใจศรัทธา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ
 • ปล่อยปลาเพื่อเป็นทานแก่สรรพสัตว์ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดี
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตใหม่ ได้กุศลอันยิ่งใหญ่ เติมเต็มความสุขในใจ
 • ปล่อยปลาเพื่อสร้างกุศล ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาสร้างกุศล นำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดี
 • ปล่อยปลาด้วยความศรัทธา บุญกุศลจะส่งผล
 • ปล่อยปลาให้ชีวิต ต่อบุญให้ตัวเอง
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นสุข ใจเป็นสุข กายเป็นสุข
 • วันนี้ทำบุญปล่อยปลา ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขกายสบายใจ
 • ปล่อยปลา ปล่อยใจ ปล่อยวางความทุกข์ กรรมใดที่เคยทำ ขอให้พ้นภัย
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นอิสระ ขอให้ใจเราสงบสุข
 • ปล่อยปลาด้วยใจเมตตา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสงบสุข
 • ปลาเล็กปลาน้อย ขอให้เติบใหญ่ พบเจอแต่สิ่งดี มีความสุขในสายน้ำ
 • ปล่อยปลาด้วยจิตเมตตา ขอให้โลกนี้สงบสุข
 • ปล่อยปลาให้เป็นทาน ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาด้วยความศรัทธา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งมงคล
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลให้กับชีวิต ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันข้างหน้า
 • ปล่อยปลาด้วยความปรารถนาดี ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัย
 • ปลาว่ายไป เราสุขใจ
 • ปล่อยปลาด้วยความปิติสุข ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ
 • ปล่อยปลา ปล่อยชีวิต ให้เป็นทานกุศล ขอให้ผลบุญนี้ ส่งผลให้ชีวิตราบรื่น
 • ปล่อยปลาด้วยจิตเมตตา ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีงาม
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง
 • ปล่อยปลาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสำเร็จ
 • ปล่อยปลาสร้างกุศล นำทางชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดี
 • ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นอิสระ เหมือนปลดปล่อยพันธนาการในจิตใจ
 • ปล่อยปลาด้วยความหวังดี ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข
 • ปล่อยปลาเพื่อสร้างกุศลผลบุญ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ

การปล่อยปลาเป็นการให้ชีวิตและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ การแบ่งปันแคปชั่นปล่อยปลาที่กินใจ ไม่เพียงแต่จะเป็นการบอกบุญต่อ แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างหันมาใส่ใจในการทำความดีมากยิ่งขึ้น

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button