ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง วันลอยกระทง (ภาษาอังกฤษ: Loy Krathong Festival) เป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

Back to top button