วันนักประดิษฐ์โลก

วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventors Day) คือวัน 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประวัติวันนักประดิษฐ์ และความสำคัญวันนักประดิษฐ์ มีความสำคัญอย่างไรมาดูกัน