สแตน ลี เสียชีวิต

สแตน ลี ตำนาน Marvel Comics ได้เสียชีวิตในอายุ 95 ปี หลังจากประสบปัญหาด้านสุขภาพ เสียชีวิตที่โรงพยาบาล วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

Back to top button