ไก่ปั๊กปั๊ก

ปั่กปั่ก (PagPag) คือ เศษอาหารเหลือจากกองขยะ ที่นำมาปรุงใหม่เพื่อขายให้คนจนในราคาราว 10 เปโซ หรือราว 6 บาท

Back to top button