5G ในไทย

มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต 5G คืออะไร แล้ว 5G มีประโยชน์ยังไงบ้าง มีความเร็วมากขึ้นแค่ไหนมาทำความรู้จักกัน