เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

พญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ เป็นผู้ปกปักรักษาแม่น้ำลำคลอง บันดาลให้ฝนตก และให้โชคลาภแก่ผู้ที่บูชา คาถาบูชาพญานาคจึงเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในการสักการะบูชาพญานาค เพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากพญานาค

Advertisement

คาถาบูชาพญานาคมีหลายบท แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น บทสวดบูชาพญานาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ คาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งเป็นคาถาที่ใช้ในการบูชาพญานาคราชแห่งคำชะโนด คาถาบูชาพญานาคราชประจำวันเกิด และคาถาบูชาพญานาคราชทั่วไป

ผู้ที่สนใจบูชาพญานาคสามารถศึกษาบทสวดบูชาพญานาคได้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หรือจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้บทสวดบูชาแล้ว ก็สามารถสวดบูชาพญานาคได้ตามสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือที่บูชาพญานาคโดยเฉพาะ

พญานาค

พญานาค

นาค หรือ พญานาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้ผู้คนนับถือบูชา คาถาบูชาพญานาค มีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย

พญานาค จัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทางล้านนา ดังจะเห็นได้ตามวัดวาอารามและสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เนื่องจากถือกันว่า พญานาคคือสัตว์กึ่งเทพชั้นสูง ซึ่งมีตำนานความเป็นมาเกี่ยวพันกับพระศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง

ในตำนานความเชื่อในทางไสยเวทย์ พญานาค ยังเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและมหานที ปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นน้ำ และเชื่อกันว่า ในอาณาบริเวณของเมืองพญานาคนั้น เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล

จึงมีคติการบูชาพญานาค ทั้งในแง่การนบน้อมให้เป็นเจ้าผู้ช่วยดูแลรักษาบ้านเรือนครอบครัว คุ้มครองที่อยู่อาศัย หากในที่อยู่นั้น ๆ มีเรื่องขึดเรื่องอัปมงคล หรือต้องการเรียกสิริมงคลให้กับบ้านเรือนที่บ้านที่ดิน นอกจากการสักการะบูชาท้าวทั้งสี่แล้ว ทางล้านนายังมีพิธีขอที่ดินจากพญานาคกันอีกด้วย

กับอีกประการก็คือ เชื่อกันว่า พญานาคเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติมหาศาล จึงจะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาบูชา ได้มีทรัพย์สินเงินทอง ได้โชคได้ลาภ ไปแห่งหนใดประสบแต่ความสุขสวัสดี ไม่มีภูติปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายใดจะทำร้ายได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

คาถาบูชาพญานาค

ตระกูลของพญานาค ญานาค แบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ

  • ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
  • ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
  • ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
  • ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

คาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์

คาถาบูชาพญานาคท้าววิรูปักโขนาคราช หรือ ท้าววิรูปักษ์

เจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพ เทพผู้พิทักษ์ในทิศตะวันตก เป็น 1 ใน จตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้มีมหาบารมีปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ ประทานเงินตรา เพชรนิลจินดา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ผู้ใดที่รักษาศีล ทำความดี และหมั่นสวดคาถาบูชาพญานาคบทนี้ จะมีความคล่องตัวนานาประการ มีสิ่งดี ๆ บังเกิดขึ้นในชีวิต ราวกับได้เสริมดวง จนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

ปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ

(สามารถอธิษฐานเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยได้)

ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศ อันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตก ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา จงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภ เกิดเมตตามหานิยม บังเกิดความโชคดี….ในวันนี้ด้วยเทอญ

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

คาถาบูชาพญานาคจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

คาถาบูชาพญานาคจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์

นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ บนเกล้ากระหม่อม
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในดวงตา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในหู
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่ปาก
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ที่แขน ที่ขา
ข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ปลายลิ้น
ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้ได้รับผลเหนือความคาดหมาย
พุทธะคุณัง ธัมมะคุณัง สังฆะคุณัง เมตตาคุณัง อรหังเมตตา
พุทธจิตตัง จิตตังมะมะ พุทธานุภาเวนะ
ธัมมะจิตตัง จิตตังมะมะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆะจิตตัง จิตตังมะมะ สังฆานุภาเวนะ
นะโมมามา คนมามีมา นะมามีมา เงินมามีมา คนมากับเงิน เงินมากับคน

บูชาพญานาคด้วยอะไร

บูชาพญานาคด้วยอะไร
  • ดอกไม้ : แนะนำให้ใช้ดอกไม้สีขาว หากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมด้วยก็จะดีมาก หรือจะใช้เทียนหอม น้ำมันหอม ร่วมสักการะด้วยก็ได้ ตัวอย่างดอกไม้บูชา ดอกบัว, ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบขาว, ดอกพุด ฯลฯ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่มีสีขาว ดอกไม้จะนำร้อยเป็นพวงมาลัย หรือจัดเป็นช่อใส่พาน หรือทำเป็นสวยดอก (กรวยดอกไม้) ได้เช่นกัน
  • เทียน : ใช้ 2 เล่ม
  • ธูป : ใช้ 5 หรือ 7 หรือ 9 ดอก ไม่ควรใช้ธูป 1 ดอก หรือจำนวนเลขคู่
  • น้ำสะอาด : 1 แก้ว
  • ผลไม้ : นิยมใช้จำนวน 3, 5, 9 ชนิด แต่จริง ๆ แล้ว ชนิดเดียวก็ได้ โดยถวายได้ตามกำลัง (หรือหากไม่พร้อม จะไม่ใช้ก็ได้)

คาถาบูชาพญานาค เป็นคาถาที่มีประโยชน์มากในการเสริมสิริมงคลด้านการเงิน และบูชาพญานาค เป็นการแสดงความศรัทธาและบูชารักษ์ภัย โดยมีวิธีการสวดและบูชาที่หลากหลาย ตั้งแต่คาถาพญานาคโบราณ ไปจนถึงคำสอนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณมีความสุขและมั่งคั่ง ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินอีกต่อไป ไม่ควรพลาดการสวดคาถาบูชาพญานาคทุกวัน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

สรุป

พญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือมาช้านาน คาถาบูชาพญานาคจึงเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในการแสดงความเคารพและขอพรจากพญานาค คาถาบูชาพญานาคมีหลากหลายบท ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว คาถาบูชาพญานาคจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้า 3 จบ จากนั้นจึงกล่าวสวดคาถาบูชาพญานาคตามบทที่ต้องการ

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button