ดวง

ฤกษ์ออกรถ ดูฤกษ์ออกรถ 2563 / 2020 ออกรถวันไหนเป็นมงคล

ความเชื่อเรื่อง ฤกษ์ออกรถ 2563 / 2020 เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน หลายคนกำลังหาดูฤกษ์ออกรถที่ดีวันไหนเป็นมงคลกับเรา ? จะออกรถวันไหนดีจึงจะเสริมดวงของเรา ? การออกรถใหม่ในวันและเวลาที่เป็นฤกษ์มงคลกับเรา จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาด้านหน้าที่การงาน การเงิน ไปจนถึงชีวิตส่วนตัวให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มาเช็กกันมีฤกษ์ดีให้ดูครบทั้ง 12 เดือน

ฤกษ์ออกรถ 2563

ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2563

 • วันพุธที่ 8,15,22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันอังคารที่ 28 เวลาสตาร์กุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)

ฤกษ์ออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • วันอังคารที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันพุธที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)

ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2563

 • วันพุธที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2563

 • วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2563

 • วันจันทร์ที่ 1,8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 5,12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 3,10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันศุกร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2563

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ออกรถ)
 • วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ออกรถ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนออกรถ)
 • วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีออกรถ)
 • วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารออกรถ)

*** หมายเหตุ ***

วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.

ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด

ตามตำราโหราศาสตร์โบราณ คนเกิดแต่ละวันก็มีวันมงคล และวันกาลกิณีประจำตัวอยู่ ดังนั้นต่อให้สำหรับคนเกิดวันอื่นๆ เป็นฤกษ์ดีอย่างไร แต่หากวันนั้นเป็นวันที่ไม่เหมาะสมกับเราก็ไม่ควรเลือกมาเป็น ฤกษ์ออกรถ

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ วันศุกร์
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ วันอาทิตย์
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ วันจันทร์
 • คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ วันอังคาร
 • คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ วันพฤหัสบดี
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ วันเสาร์
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ วันพุธ (กลางคืน)
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)
Tags

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

ใส่ความเห็น

Back to top button
Close