How To

วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์บน Windows โดยใช้ Alt

เรียนรู้วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษบน Windows โดยใช้ปุ่ม Alt วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสัญลักษณ์ให้กับเอกสาร อีเมล และอื่น ๆ ของคุณ

วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษ

เริ่มจากกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ด แล้วตามด้วยตัวเลขที่ต้องการบน Numpad แล้วปล่อยจะปรากฏให้เห็นตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาให้

ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษ

alt 1 ☺
alt 2 ☻
alt 3 ♥
alt 4 ♦
alt 5 ♣
alt 6 ♠
alt 7 •
alt 8 ◘
alt 9 ○
alt 10 ◙
alt 11 ♂
alt 12 ♀
alt 13 ♪
alt 14 ♫
alt 15 ☼
alt 16 ►
alt 17 ◄
alt 18 ↕
alt 19 ‼
alt 20 ¶
alt 21 §
alt 22 ▬
alt 23 ↨
alt 24 ↑
alt 25 ↓
alt 26 →
alt 27 ←
alt 28 ∟
alt 29 ↔
alt 30 ▲
alt 31 ▼
alt 32
alt 33 !
alt 34 “
alt 35 #
alt 36 $
alt 37 %
alt 38 &
alt 39 ‘
alt 40 (
alt 41 )
alt 42 *
alt 43 +
alt 44 ,
alt 45 –
alt 46 .
alt 47 /
alt 48 0
alt 49 1
alt 50 2
alt 51 3
alt 52 4
alt 53 5
alt 54 6
alt 55 7
alt 56 8
alt 57 9
alt 58 :
alt 59 ;
alt 60 < alt 61 = alt 62 >
alt 63 ?
alt 64 @
alt 65 A
alt 66 B
alt 67 C
alt 68 D
alt 69 E
alt 70 F
alt 71 G
alt 72 H
alt 73 I
alt 74 J
alt 75 K
alt 76 L
alt 77 M
alt 78 N
alt 79 O
alt 80 P
alt 81 Q
alt 82 R
alt 83 S
alt 84 T
alt 85 U
alt 86 V
alt 87 W
alt 88 X
alt 89 Y
alt 90 Z
alt 91 [
alt 91 [
alt 92 \
alt 92 \
alt 93 ]alt 93 ]alt 94 ^
alt 95 _
alt 96 `
alt 97 a
alt 98 b
alt 99 c
alt 100 d
alt 101 e
alt 102 f
alt 103 g
alt 104 h
alt 105 i
alt 106 j
alt 107 k
alt 108 l
alt 109 m
alt 110 n
alt 111 o
alt 112 p
alt 113 q
alt 114 r
alt 115 s
alt 116 t
alt 117 u
alt 118 v
alt 119 w
alt 120 x
alt 121 y
alt 122 z
alt 123 {
alt 124 |
alt 125 }
alt 126 ~
alt 127 ⌂
alt 155 ¢
alt 156 £
alt 157 ¥
alt 158 ₧
alt 159 ƒ
alt 164 ñ
alt 165 Ñ
alt 166 ª
alt 167 º
alt 168 ¿
alt 169 ®
alt 170 ¬
alt 171 ½
alt 172 ¼
alt 173 ¡
alt 174 «
alt 175 »
alt 176 ░
alt 177 ▒
alt 178 ▓
alt 179 │
alt 180 ┤
alt 181 ╡
alt 182 ╢
alt 183 ╖
alt 184 ╕
alt 185 ╣
alt 186 ║
alt 187 ╗
alt 188 ╝
alt 189 ╜
alt 190 ╛
alt 191 ┐
alt 192 └
alt 193 ┴
alt 194 ┬
alt 195 ├
alt 196 ─
alt 197 ┼
alt 198 ╞
alt 199 ╟
alt 200 ╚
alt 201 ╔
alt 202 ╩
alt 203 ╦
alt 204 ╠
alt 205 ═
alt 206 ╬
alt 207 ╧
alt 208 ╨
alt 209 ╤
alt 210 ╥
alt 211 ╙
alt 212 ╘
alt 213 ╒
alt 214 ╓
alt 215 ╫
alt 216 ╪
alt 217 ┘
alt 218 ┌
alt 219 █
alt 220 ▄
alt 221 ▌
alt 222 ▐
alt 223 ▀
alt 224 α
alt 225 ß
alt 226 Γ
alt 227 π
alt 228 Σ
alt 229 σ
alt 230 µ
alt 231 τ
alt 232 Φ
alt 233 Θ
alt 234 Ω
alt 235 δ
alt 236 ∞
alt 237 φ
alt 238 ε
alt 239 ∩
alt 240 ≡
alt 241 ±
alt 242 ≥
alt 243 ≤
alt 244 ⌠
alt 245 ⌡
alt 247 ≈
alt 248 °
alt 249 ·
alt 250 ·
alt 251 √
alt 252 ⁿ
alt 254 ■
alt 255
alt 0128 €
alt 0130 ‘
alt 0132 „
alt 0133 …
alt 0134 †
alt 0135 ‡
alt 0137 ‰
alt 0138 Š
alt 0139 ‹
alt 0140 Œ
alt 0142 Ž
alt 0145 ‘
alt 0146 ’
alt 0147 “
alt 0148 ”
alt 0151 —
alt 0153 ™
alt 0154 š
alt 0155 ›
alt 0156 œ
alt 0158 ž
alt 0159 Ÿ
alt 0164 ¤
alt 0166 ¦
alt 0168 ¨
alt 0169 ©
alt 0175 ¯
alt 0178 ²
alt 0179 ³
alt 0180 ´
alt 0183 ·
alt 0184 ¸
alt 0185 ¹
alt 0188 ¼
alt 0189 ½
alt 0190 ¾
alt 0192 À
alt 0193 Á
alt 0194 Â
alt 0195 Ã
alt 0196 Ä
alt 0197 Å
alt 0198 Æ
alt 0199 Ç
alt 0200 È
alt 0201 É
alt 0202 Ê
alt 0203 Ë
alt 0204 Ì
alt 0205 Í
alt 0206 Ï
alt 0207 Ï
alt 0208 Ð
alt 0210 Ò
alt 0211 Ó
alt 0212 Ô
alt 0213 Õ
alt 0214 Ö
alt 0215 ×
alt 0216 Ø
alt 0217 Ù
alt 0218 Ú
alt 0219 Û
alt 0220 Ü
alt 0221 Ý
alt 0222 Þ
alt 0223 ß
alt 0224 à
alt 0225 á
alt 0226 â
alt 0227 ã
alt 0228 ä
alt 0229 å
alt 0230 æ
alt 0231 ç
alt 0232 è
alt 0233 é
alt 0234 ê
alt 0235 ë
alt 0236 ì
alt 0237 í
alt 0238 î
alt 0239 ï
alt 0240 ð
alt 0242 ò
alt 0243 ó
alt 0244 ô
alt 0245 õ
alt 0246 ö
alt 0247 ÷
alt 0248 ø
alt 0249 ú
alt 0250 û
alt 0251 ü
alt 0252 ù
alt 0253 ý
alt 0254 þ
alt 0255 ÿ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button