How To

วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์บน Windows โดยใช้ Alt

เรียนรู้วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษบน Windows โดยใช้ปุ่ม Alt วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสัญลักษณ์ให้กับเอกสาร อีเมล และอื่น ๆ ของคุณ

Advertisement

วิธีพิมพ์ตัวอักษรพิเศษ

เริ่มจากกดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ด แล้วตามด้วยตัวเลขที่ต้องการบน Numpad แล้วปล่อยจะปรากฏให้เห็นตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาให้

ตัวอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษ

 • alt 1 ☺
 • alt 2 ☻
 • alt 3 ♥
 • alt 4 ♦
 • alt 5 ♣
 • alt 6 ♠
 • alt 7 •
 • alt 8 ◘
 • alt 9 ○
 • alt 10 ◙
 • alt 11 ♂
 • alt 12 ♀
 • alt 13 ♪
 • alt 14 ♫
 • alt 15 ☼
 • alt 16 ►
 • alt 17 ◄
 • alt 18 ↕
 • alt 19 ‼
 • alt 20 ¶
 • alt 21 §
 • alt 22 ▬
 • alt 23 ↨
 • alt 24 ↑
 • alt 25 ↓
 • alt 26 →
 • alt 27 ←
 • alt 28 ∟
 • alt 29 ↔
 • alt 30 ▲
 • alt 31 ▼
 • alt 32
 • alt 33 !
 • alt 34 “
 • alt 35 #
 • alt 36 $
 • alt 37 %
 • alt 38 &
 • alt 39 ‘
 • alt 40 (
 • alt 41 )
 • alt 42 *
 • alt 43 +
 • alt 44 ,
 • alt 45 –
 • alt 46 .
 • alt 47 /
 • alt 48 0
 • alt 49 1
 • alt 50 2
 • alt 51 3
 • alt 52 4
 • alt 53 5
 • alt 54 6
 • alt 55 7
 • alt 56 8
 • alt 57 9
 • alt 58 :
 • alt 59 ;
 • alt 60 < alt 61 = alt 62 >
 • alt 63 ?
 • alt 64 @
 • alt 65 A
 • alt 66 B
 • alt 67 C
 • alt 68 D
 • alt 69 E
 • alt 70 F
 • alt 71 G
 • alt 72 H
 • alt 73 I
 • alt 74 J
 • alt 75 K
 • alt 76 L
 • alt 77 M
 • alt 78 N
 • alt 79 O
 • alt 80 P
 • alt 81 Q
 • alt 82 R
 • alt 83 S
 • alt 84 T
 • alt 85 U
 • alt 86 V
 • alt 87 W
 • alt 88 X
 • alt 89 Y
 • alt 90 Z
 • alt 91 [
 • alt 91 [
 • alt 92 \
 • alt 92 \
 • alt 93 ]
 • alt 93 ]
 • alt 94 ^
 • alt 95 _
 • alt 96 `
 • alt 97 a
 • alt 98 b
 • alt 99 c
 • alt 100 d
 • alt 101 e
 • alt 102 f
 • alt 103 g
 • alt 104 h
 • alt 105 i
 • alt 106 j
 • alt 107 k
 • alt 108 l
 • alt 109 m
 • alt 110 n
 • alt 111 o
 • alt 112 p
 • alt 113 q
 • alt 114 r
 • alt 115 s
 • alt 116 t
 • alt 117 u
 • alt 118 v
 • alt 119 w
 • alt 120 x
 • alt 121 y
 • alt 122 z
 • alt 123 {
 • alt 124 |
 • alt 125 }
 • alt 126 ~
 • alt 127 ⌂
 • alt 155 ¢
 • alt 156 £
 • alt 157 ¥
 • alt 158 ₧
 • alt 159 ƒ
 • alt 164 ñ
 • alt 165 Ñ
 • alt 166 ª
 • alt 167 º
 • alt 168 ¿
 • alt 169 ®
 • alt 170 ¬
 • alt 171 ½
 • alt 172 ¼
 • alt 173 ¡
 • alt 174 «
 • alt 175 »
 • alt 176 ░
 • alt 177 ▒
 • alt 178 ▓
 • alt 179 │
 • alt 180 ┤
 • alt 181 ╡
 • alt 182 ╢
 • alt 183 ╖
 • alt 184 ╕
 • alt 185 ╣
 • alt 186 ║
 • alt 187 ╗
 • alt 188 ╝
 • alt 189 ╜
 • alt 190 ╛
 • alt 191 ┐
 • alt 192 └
 • alt 193 ┴
 • alt 194 ┬
 • alt 195 ├
 • alt 196 ─
 • alt 197 ┼
 • alt 198 ╞
 • alt 199 ╟
 • alt 200 ╚
 • alt 201 ╔
 • alt 202 ╩
 • alt 203 ╦
 • alt 204 ╠
 • alt 205 ═
 • alt 206 ╬
 • alt 207 ╧
 • alt 208 ╨
 • alt 209 ╤
 • alt 210 ╥
 • alt 211 ╙
 • alt 212 ╘
 • alt 213 ╒
 • alt 214 ╓
 • alt 215 ╫
 • alt 216 ╪
 • alt 217 ┘
 • alt 218 ┌
 • alt 219 █
 • alt 220 ▄
 • alt 221 ▌
 • alt 222 ▐
 • alt 223 ▀
 • alt 224 α
 • alt 225 ß
 • alt 226 Γ
 • alt 227 π
 • alt 228 Σ
 • alt 229 σ
 • alt 230 µ
 • alt 231 τ
 • alt 232 Φ
 • alt 233 Θ
 • alt 234 Ω
 • alt 235 δ
 • alt 236 ∞
 • alt 237 φ
 • alt 238 ε
 • alt 239 ∩
 • alt 240 ≡
 • alt 241 ±
 • alt 242 ≥
 • alt 243 ≤
 • alt 244 ⌠
 • alt 245 ⌡
 • alt 247 ≈
 • alt 248 °
 • alt 249 ·
 • alt 250 ·
 • alt 251 √
 • alt 252 ⁿ
 • alt 254 ■
 • alt 255
 • alt 0128 €
 • alt 0130 ‘
 • alt 0132 „
 • alt 0133 …
 • alt 0134 †
 • alt 0135 ‡
 • alt 0137 ‰
 • alt 0138 Š
 • alt 0139 ‹
 • alt 0140 Œ
 • alt 0142 Ž
 • alt 0145 ‘
 • alt 0146 ’
 • alt 0147 “
 • alt 0148 ”
 • alt 0151 —
 • alt 0153 ™
 • alt 0154 š
 • alt 0155 ›
 • alt 0156 œ
 • alt 0158 ž
 • alt 0159 Ÿ
 • alt 0164 ¤
 • alt 0166 ¦
 • alt 0168 ¨
 • alt 0169 ©
 • alt 0175 ¯
 • alt 0178 ²
 • alt 0179 ³
 • alt 0180 ´
 • alt 0183 ·
 • alt 0184 ¸
 • alt 0185 ¹
 • alt 0188 ¼
 • alt 0189 ½
 • alt 0190 ¾
 • alt 0192 À
 • alt 0193 Á
 • alt 0194 Â
 • alt 0195 Ã
 • alt 0196 Ä
 • alt 0197 Å
 • alt 0198 Æ
 • alt 0199 Ç
 • alt 0200 È
 • alt 0201 É
 • alt 0202 Ê
 • alt 0203 Ë
 • alt 0204 Ì
 • alt 0205 Í
 • alt 0206 Ï
 • alt 0207 Ï
 • alt 0208 Ð
 • alt 0210 Ò
 • alt 0211 Ó
 • alt 0212 Ô
 • alt 0213 Õ
 • alt 0214 Ö
 • alt 0215 ×
 • alt 0216 Ø
 • alt 0217 Ù
 • alt 0218 Ú
 • alt 0219 Û
 • alt 0220 Ü
 • alt 0221 Ý
 • alt 0222 Þ
 • alt 0223 ß
 • alt 0224 à
 • alt 0225 á
 • alt 0226 â
 • alt 0227 ã
 • alt 0228 ä
 • alt 0229 å
 • alt 0230 æ
 • alt 0231 ç
 • alt 0232 è
 • alt 0233 é
 • alt 0234 ê
 • alt 0235 ë
 • alt 0236 ì
 • alt 0237 í
 • alt 0238 î
 • alt 0239 ï
 • alt 0240 ð
 • alt 0242 ò
 • alt 0243 ó
 • alt 0244 ô
 • alt 0245 õ
 • alt 0246 ö
 • alt 0247 ÷
 • alt 0248 ø
 • alt 0249 ú
 • alt 0250 û
 • alt 0251 ü
 • alt 0252 ù
 • alt 0253 ý
 • alt 0254 þ
 • alt 0255 ÿ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement

Source
freecodecamp
อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button