How To

การเขียนจดหมายถึงอาจารย์ การส่งอีเมลหาอาจารย์ ควรเขียนอย่างไร ?

การส่งอีเมลหาอาจารย์นั้นสำคัญมาก การเขียนจดหมายถึงอาจารย์ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นนักเรียน/นักศึกษาแบบไหน เป็นมารยาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์

ตัวอย่างเขียน Email ถึงอาจารย์

ตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงอาจารย์

  1. เรียน อาจารย์
  2. เรื่อง ขอนัดหมายเข้าพบ/ขอให้ลงนามในเอกสาร…/ขอความกรุณาปลดล็อกระบบลงทะเบียน/หรืออื่น ๆ
  3. ดิฉัน/กระผม นางสาว…/นาย…รหัสนิสิต… ซึ่งเป็นนิสิตในที่ปรึกษา/ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา…หมู่เรียน… มีความประสงค์…เนื่องจาก
  4. ดังนั้นจึงขออนุญาต…/ขอความกรุณาอาจารย์ เพื่อโปรด…
  5. ขอแสดงความนับถือ นาย/นางสาว เบอร์

คําลงท้าย Email

ขอแสดงความนับถือ
นาย/นางสาว
เบอร์โทรศํพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

ตัวอย่างเขียน Email ถึงอาจารย์

เรียน อาจารย์ศรีสุวรรณ แสงจันทร์

ขอนัดหมายเข้าพบ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน แต่ทราบว่าอาจารย์ติดประชุม กระผมขออนุญาติมาพบอาจารย์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. หากอาจารย์ไม่ว่างในเวลานั้น ขอความกรุณาอาจารย์ โปรดระบุเวลาให้กระผมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นาย สุด ความสามารถ

เบอร์โทรศํพท์ 080-000000000

Tags

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

ใส่ความเห็น

Back to top button
Close