How To

วิธีเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลถึงอาจารย์ ควรเขียนอย่างไร ?

การส่งอีเมลหาอาจารย์นั้นสำคัญมาก การเขียนจดหมายถึงอาจารย์ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นนักเรียน/นักศึกษาแบบไหน เป็นมารยาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์

วิธีเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลถึงอาจารย์

ตัวอย่างวิธีเขียนจดหมายถึงอาจารย์

  1. เรียน อาจารย์
  2. เรื่อง ขอนัดหมายเข้าพบ/ขอให้ลงนามในเอกสาร…/ขอความกรุณาปลดล็อกระบบลงทะเบียน/หรืออื่น ๆ
  3. ดิฉัน/กระผม นางสาว…/นาย…รหัสนิสิต… ซึ่งเป็นนิสิตในที่ปรึกษา/ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา…หมู่เรียน… มีความประสงค์…เนื่องจาก
  4. ดังนั้นจึงขออนุญาต…/ขอความกรุณาอาจารย์ เพื่อโปรด…
  5. ขอแสดงความนับถือ นาย/นางสาว เบอร์

คําลงท้าย Email

  • ขอแสดงความนับถือ
  • นาย/นางสาว
  • เบอร์โทรศํพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

ตัวอย่างเขียน Email ถึงอาจารย์

เรียน อาจารย์ศรีสุวรรณ แสงจันทร์

ขอนัดหมายเข้าพบ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน แต่ทราบว่าอาจารย์ติดประชุม กระผมขออนุญาติมาพบอาจารย์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. หากอาจารย์ไม่ว่างในเวลานั้น ขอความกรุณาอาจารย์ โปรดระบุเวลาให้กระผมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นาย สุด ความสามารถ

เบอร์โทรศํพท์ 080-000000000

อ่านต่อ

Tanjen S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button