How To

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ นักเรียนและนักธุรกิจ

ความสามารถในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาหรือการทำงาน การสื่อสารผ่านจดหมายภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ความเคารพ และความใส่ใจในรายละเอียด อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รูปแบบการเขียนจดหมายแบบทางการ

จดหมายทางการมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้:

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียน
 • วันที่
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
 • คำขึ้นต้น (เช่น Dear Sir/Madam)
 • เนื้อหาจดหมาย
 • คำลงท้าย (เช่น Sincerely, Best regards)
 • ลายเซ็น

ตัวอย่างจดหมายทางการ

Dear Sir/Madam,

I am writing to inquire about the availability of the Marketing Manager position advertised on your company’s website. I have over 5 years of experience in marketing and brand management, and I believe my skills and expertise align well with the requirements outlined in the job description.

In my current role as Marketing Manager at ABC Corporation, I have successfully led several high-impact campaigns that resulted in a significant increase in brand awareness and customer acquisition. I am well-versed in developing and executing marketing strategies, managing budgets, and collaborating with cross-functional teams.

I am confident that my proven track record and passion for marketing would make me an excellent addition to your team. Please find my resume attached for your consideration.

Thank you for your time, and I look forward to the opportunity to discuss my qualifications further.

Sincerely,
[Your Name]

ตัวอย่างจดหมายทางการ

รูปแบบการเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

จดหมายไม่เป็นทางการมีรูปแบบที่ไม่เคร่งครัดเท่ากับจดหมายทางการ แต่ก็ควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้:

 • คำขึ้นต้น (เช่น Dear [ชื่อ], Hi [ชื่อ])
 • เนื้อหาจดหมาย
 • คำลงท้าย (เช่น Best wishes, Take care)
 • ลายเซ็น

ตัวอย่างจดหมายไม่เป็นทางการ

Hi Sarah,

How are you doing? I hope this letter finds you well. I’m writing to you because I need some advice about choosing a university for my bachelor’s degree.

As you know, I’m really interested in studying computer science, and I’ve been accepted into two great programs – one at State University and the other at Private College. Both schools have excellent reputations, but I’m having a hard time deciding which one to go with.

State University has a slightly lower tuition fee, and it’s closer to home, which means I could save on living expenses. However, Private College has a more renowned computer science program and better job placement rates for graduates.

I would really appreciate your thoughts on this matter since you’ve been through the process yourself. Which factors do you think I should prioritize? Any advice would be greatly appreciated.

Let me know what you think!

Best wishes,
[Your Name]

ตัวอย่างจดหมายไม่เป็นทางการ

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่ดี

เลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนที่เหมาะสม

 • ใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ตามแต่โอกาส
 • หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบหรือภาษาพูด
 • พยายามใช้ประโยคสั้นๆ เพื่อความชัดเจน

ระมัดระวังการสะกดคำและไวยากรณ์

 • ตรวจสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • ใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
 • หากไม่มั่นใจ สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบได้

เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ

 • จัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ
 • แบ่งย่อหน้าตามหัวข้อหลัก
 • ใช้คำเชื่อมประโยคและวลีเพื่อความต่อเนื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง

 • อ่านจดหมายอย่างละเอียดหลายๆ รอบ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดหรือส่วนที่ไม่ชัดเจน
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

รูปแบบการเริ่มต้นและปิดท้ายจดหมาย

 • เลือกใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้รับ
 • สำหรับจดหมายทางการ ควรใช้คำขึ้นต้นแบบทางการ เช่น Dear Sir/Madam
 • สำหรับจดหมายไม่เป็นทางการ สามารถใช้คำขึ้นต้นแบบกันเอง เช่น Hi [ชื่อ]

การตกแต่งจดหมายเพื่อให้ดูน่าสนใจ

 • การจัดรูปแบบให้สวยงามและเป็นระเบียบ
 • การใช้ส่วนหัวและท้าย (Header และ Footer) ในจดหมายทางการ
 • การเว้นบรรทัดและย่อหน้าเพื่อให้จดหมายอ่านง่าย

บทสรุป

สรุปแล้ว การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารทั้งในด้านการศึกษาและการทำงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ รูปแบบ และการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างละเอียดจะช่วยให้จดหมายมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์โดยรวม

หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาตัวอย่างจดหมายที่ดี และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การเขียนจดหมายเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ ด้วยความตั้งใจและการฝึกฝน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button