เรื่องน่าสนใจ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร

รวมค่าธรรมเนียมจากธนาคารกรุงไทย, กรุงเทพ, กสิกรไทย, ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงศรี, เกียรตินาคิน, ธอส ฯลฯ ปี โอนจากธนาคารหนึ่งไปยังธนาคารหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่มาดูกัน

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงไทย
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Mobile banking
Krungthai NEXT
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
KTB netbank
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการ
เป๋าตังไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการ
Internet banking
Krungthai Business
ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ12 – 200 บาท/รายการตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการไม่มีบริการ
Mobile banking
Krungthai Business
ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ12 – 200 บาท/รายการตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการไม่มีบริการ
Internet banking
Krungthai Corporate Online
ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ12 – 200 บาท/รายการตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม – 75 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
บิซ ไอแบงก์กิ้ง10 – 15 บาท/รายการ12 – 200 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียม – 1,000 บาท/รายการไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรไทย
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Mobile banking
K PLUS
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
K PLUS SME
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
K-Cyber
ไม่มีค่าธรรมเนียม (โอนไม่เกิน 500,000 บาท)ไม่มีค่าธรรมเนียม – 750 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
K-Cyber for SME
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม – 750 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
LINE BK
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
MAKE by KBank
ขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
K-Cash Connect Plus
10 – 15 บาท/รายการ12 – 900 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียม – 1,000 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมธนาคารออมสิน

ค่าธรรมเนียมธนาคารออมสิน
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Internet banking
GSB Internet Banking
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
MyMo by GSB
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
บริการ GSB Corporate Internet Banking
ไม่มีบริการ25 – 35 บาท/รายการ10 บาท/รายการไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมธนาคารไทยพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมธนาคารไทยพาณิชย์
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Internet banking
บริการธนาคารทาง Internet
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการ
Mobile banking
แอปพลิเคชัน อีซี่
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Mobile banking
SMS Banking
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
กดเงินไม่ใช้บัตร
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
การสอบถามสถานะของบัญชี
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
การสอบถามสถานะของบัญชี
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
การโอนเงิน
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
การโอนเงิน
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Internet banking
การโอนเงินต่างประเทศ
ไม่มีค่าธรรมเนียม350 – 1,200 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
Mobile banking
การโอนเงินต่างประเทศ
ไม่มีค่าธรรมเนียม350 – 1,200 บาท/รายการไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ค่าธรรมเนียมธนาคารเกียรตินาคินภัทร
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Mobile banking
KKP e-Banking
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม10 บาท/รายการ
Mobile banking
KKP e-Banking @PhatraEdge
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม10 บาท/รายการ
Internet banking
KKP Biz e-Banking
ไม่มีบริการ12 – 200 บาท/รายการ15 บาท/รายการ10 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียม ธอส.

ค่าธรรมเนียม ธอส.
บริการโอนพร้อมเพย์โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินธนาคารเดียวกันโอนเงินสดไม่ใช้บัตร
Mobile banking
GHB ALL
ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีบริการ

ที่มา – ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button