เรื่องน่าสนใจ

ซีเซียม-137 (Caesium-137): คุณสมบัติ ข้อควรระวัง

ซีเซียม-137 (Caesium-137) เป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีของซีเซียม ซึ่งเป็นธาตุโลหะที่มีเลขอะตอม 55 เป็นธาตุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ซึ่งเป็นกระบวนการแยกอะตอมออกเป็นส่วนเล็ก ๆ Cs-137 ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และการวิจัย แต่ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน บทความนี้แสดงภาพรวมของ Cs-137 คุณสมบัติ การใช้งาน และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คุณสมบัติของ ซีเซียม-137 (Caesium-137)

ซีเซียม-137 (Caesium-137) มีครึ่งชีวิต 30.17 ปี ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลา 30.17 ปีกว่าที่ครึ่งหนึ่งของอะตอมจะสลายตัวเป็นอะตอมที่เสถียรของแบเรียม-137 กระบวนการสลายตัวนี้จะปล่อยอนุภาคบีตาพลังงานสูงและรังสีแกมมาออกมา ซึ่งสามารถทะลุทะลวงเนื้อเยื่อของมนุษย์และทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ Cs-137 มีฤทธิ์เฉพาะ 3.2 x 10^13 Bq/g ซึ่งทำให้เป็นแหล่งกำเนิดรังสีที่มีศักยภาพ

Cs-137 เป็นโลหะสีขาวเงินที่มีจุดหลอมเหลว 28.5 °C และจุดเดือด 671 °C มีปฏิกิริยาสูงและสามารถทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ กรด และสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาอื่น ๆ Cs-137 ยังสามารถสร้างสารประกอบกับธาตุอื่น ๆ เช่น คลอไรด์, ไอโอไดด์ และซัลเฟต

การผลิต Cs-137

Cs-137 ผลิตโดยการฉายรังสีนิวตรอนของไอโซโทปซีเซียมที่เสถียร เช่น Cs-133 นิวตรอนสามารถผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาค หรือแหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสี เมื่อนิวตรอนชนกับนิวเคลียส Cs-133 มันจะถูกดูดซับและสร้างเป็น Cs-134 หรือ Cs-135 ซึ่งเป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียร ไอโซโทปเหล่านี้ผ่านการสลายตัวของบีตาเพื่อสร้าง Cs-137

นอกจากนี้ยังสามารถผลิต Cs-137 ในระหว่างการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ และการกำจัดกากนิวเคลียร์ แหล่งที่มาเหล่านี้สามารถปล่อย Cs-137 สู่สิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการปนเปื้อนในวงกว้าง

การใช้ Cs-137

Cs-137 มีประโยชน์หลายอย่างในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแพทย์ อุตสาหกรรม และการวิจัย

การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ในทางการแพทย์ Cs-137 ถูกใช้เป็นแหล่งรังสีสำหรับการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาด้วยการฝังแร่ Brachytherapy เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาด้วยรังสีที่เกี่ยวข้องกับการวางแหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสีภายในหรือใกล้กับเนื้องอก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Cs-137 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพรังสีและการวางแผนการรักษาด้วยรังสี

การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม Cs-137 ใช้เป็นแหล่งกำเนิดรังสีสำหรับการถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีทดสอบแบบไม่ทำลายที่ใช้รังสีในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุและโครงสร้าง Cs-137 ยังสามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ การฉายรังสีอาหาร และการวัดความหนา

แอปพลิเคชันการวิจัย

ในการวิจัย ใช้ Cs-137 เป็นแหล่งสอบเทียบสำหรับเครื่องตรวจจับการแผ่รังสี เช่น ไกเกอร์เคาน์เตอร์และเครื่องตรวจจับการเรืองแสงวาบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Cs-137 สำหรับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การสืบอายุทางธรณีวิทยา และการศึกษาร่องรอย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับ Cs-137

เนื่องจากมีกัมมันตภาพรังสีสูง Cs-137 จึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเมื่อจัดการ จัดเก็บ และกำจัด Cs-137

การจัดการและการจัดเก็บ

Cs-137 ควรได้รับการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากรังสี ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ห้องปฏิบัติการ และกระบังหน้า เมื่อจัดการกับ Cs-137 ควรเก็บ Cs-137 ในภาชนะที่ปลอดภัยซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรจุสารกัมมันตภาพรังสี เช่น ภาชนะที่บุด้วยตะกั่ว

ขีดจำกัดการรับแสง

ขีดจำกัดการสัมผัสสำหรับ Cs-137 ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนิวเคลียร์ (NRC) และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ปริมาณรังสี Cs-137 สูงสุดที่อนุญาตสำหรับประชาชนทั่วไปคือ 1 มิลลิซีเวอร์ต (mSv) ต่อปี ในขณะที่ปริมาณรังสีในการทำงานที่จำกัดสำหรับพนักงานฉายรังสีคือ 50 mSv ต่อปี

การปนเปื้อนและการปนเปื้อน

Cs-137 สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนได้หากปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรือสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุ สามารถตรวจจับการปนเปื้อนได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบรังสี เช่น เครื่องวัดการสำรวจและการทดสอบการเช็ด สามารถใช้ขั้นตอนการขจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น การล้าง การเช็ด หรือการขูด เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นผิวและวัตถุต่างๆ

การกำจัด

Cs-137 ต้องกำจัดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้คนหรือสิ่งแวดล้อม การกำจัด Cs-137 ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ และต้องทำตามแนวทางและข้อบังคับเฉพาะ Cs-137 สามารถกำจัดได้โดยการฝังไว้ในที่เก็บทางธรณีวิทยาลึกหรือส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาต

Cs-137 ในสิ่งแวดล้อม

สามารถปล่อย Cs-137 สู่สิ่งแวดล้อมได้ผ่านการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ และการกำจัดกากนิวเคลียร์ Cs-137 สามารถเดินทางได้ไกลทั้งทางอากาศและทางน้ำ และสามารถปนเปื้อนดิน พืช และสัตว์ได้ ผลกระทบของ Cs-137 ต่อสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลยาวนานและอาจนำไปสู่ปัญหาทางนิเวศวิทยาและสุขภาพได้

บทสรุป

สรุปได้ว่า Cs-137 เป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีของซีเซียมซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และการวิจัย อย่างไรก็ตาม Cs-137 ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเมื่อจัดการ จัดเก็บ และกำจัด สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานและกำจัด Cs-137 อย่างปลอดภัย

FAQs

Cs-137 ใช้สำหรับการแพทย์อย่างไร?

Cs-137 ใช้เป็นแหล่งกำเนิดรังสีสำหรับการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาด้วยการฝังแร่

ปริมาณสูงสุดของ Cs-137 ที่อนุญาตสำหรับประชาชนทั่วไปคือเท่าใด

ปริมาณสูงสุดของ Cs-137 ที่อนุญาตสำหรับประชาชนทั่วไปคือ 1 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) ต่อปี

Cs-137 ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้อย่างไร?

Cs-137 สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนได้หากปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรือสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุ

ผลกระทบของ Cs-137 ต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร?

Cs-137 สามารถปนเปื้อนในดิน พืช และสัตว์ และอาจนำไปสู่ปัญหาทางนิเวศวิทยาและสุขภาพได้

Cs-137 ควรกำจัดอย่างไร?

ต้องกำจัด Cs-137 อย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับเฉพาะ เช่น การฝังไว้ในที่เก็บทางธรณีวิทยาลึกหรือส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาต

อ่านต่อ

NaniTalk Editor

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า