เรื่องน่าสนใจ

งานกาชาด 2561 สวนลุมพินี ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย

งานกาชาด 2561 ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี

งานกาชาด 2567 สวนลุมพินี

งานกาชาด 2561 สวนลุมพินี

เชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2561 มหกรรมความบันเทิงคู่เมืองไทย ร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงสุดสนุกมากมาย ตลอด 9 วัน 9 คืน นอกจากนี้ยังรื่นเริงไปกับมหรสพและการแสดงที่หาชมได้ยาก, นิทรรศการ, การออกร้าน และร่วมทำบุญกับกาชาด โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี ถนนนพระรามที่ 4 โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมในงานกาชาด

กิจกรรมในงานกาชาด

 • นิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125ปี สภากาชาดไทย
 • จำลองขบวนรถกาชาดในความทรงจำ วันที่ 23-25 พ.ย.61
 • นิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก พร้อมสาธิตการเล่นว่าว อีกทั้งน้อง ๆ สามารถมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ว่าวได้อีกด้วย
 • โชว์มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง สุดระทึก
 • ชมหนังกลางแปลงกลางสวนลุม
 • ชมการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด” โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมที่มาร่วมออกร้าน ส่งผู้แทนเพื่อประกวด
 • ลุ้นไปกับซุ้มสอยดาว เยอะแยะมากมาย
 • ชมการแสดงของศิลปินคนโปรด และโชว์ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย ที่เวทีกลาง
 • ช้อปเพลินเดินชิลในสวนลุมพินี อย่าลืมพกกระเป๋าหรือถุงผ้ามาใส่ของกลับบ้านด้วยนะคะ จะได้ช่วยกับลดการใช้ถุงพลาสติก
 • นอกจากอาหารนานาชนิดให้เลือกชิมอิ่มอร่อยเหมือนทุกปีที่ผ่านมา งานกาชาดปีนี้ ยังมีร้าน FoodTruck มาเสริมบรรยากาศความชิลด้วย ฯลฯ

การเดินทางไปงานงานกาชาด ด้วยรถสาธารณะ

 • รถโดยสารประจำทาง เข้าถึงจาก 4 ฝั่งถนน ได้แก่ พระราม4, วิทยุ , สารสิน และราชดำริ
 • รถไฟฟ้า MRT สีลม (exit1) / สวนลุมพินี (exit3)
 • รถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการก่อตั้งสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี ในปี 2561
 2. เพื่อเผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจ ของพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอด 125 ปี
 3. เพื่อเผยแพร่ ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และบรรเทาทุกข์ แก่คนไทย และผู้ยากไร้ทั่วประเทศ
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน มูลนิธิ ผู้มีอุปการคุณ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย ในกิจกรรมต่าง ๆ
 5. เพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ประวัติงานกาชาด

ประวัติงานกาชาด

สภากาชาดไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งสมัยแผ่นดิน “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ในต้น ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ซึ่งประเทศสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทำให้เกิดการสู้รบกันยังผลให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และได้รับความทุกข์ทรมานเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนั้นยังไม่มีกองการกุศลใด ๆ ทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามสงครามอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

“พระพุทธเจ้าหลวง” ทรงมีความห่วงใยเหล่าทหารหาญและบรรดาอาสาสมัครที่เสียสละเอาชีวิตร่างกายต่อสู้เพื่อรักษาพระราชอาณาเขต จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งสยามขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 เพื่อทำหน้าที่จัดส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปยังทหารและประชาชนที่เดือดร้อน อันเป็นหลักการที่ละม้ายกับหลักการของสภากาชาดสากล

นอกจากนั้น พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่องค์การที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมราชานุญาตให้เรี่ยไรได้เงินเป็นจำนวนถึง 443,716 บาท อันเป็นเงินจำนวนมหาศาลในสมัยนั้น นับว่าเป็นการรณรงค์จัดหารายได้ครั้งแรกเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อตั้งองค์การ

ต่อมาสภากาชาดไทยได้จัดให้มีงานกาชาดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2465 – 8 เมษายน 2466 (ขณะนั้นเปลี่ยนพุทธศักราชในเดือนเมษายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา ประชาสมาชิก” ให้แก่สภากาชาดไทย การสมัครเป็นสมาชิกนี้ เสียค่าบำรุง 1 บาทต่อปี สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง

งานกาชาดจึงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และขยายวงกว้างขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาในปี 2471 ได้ย้ายสถานที่จัดงานมายัง พระราชอุทยานสราญรมย์ ในปี 2472 เริ่มมีการสอยกัลปพฤกษ์ เป็นครั้งแรก รางวัลได้แก่เครื่องเวชภัณฑ์ เสื้อผ้า ค่าสอยกัลปพฤกษ์ มิได้กำหนดราคาไว้แล้วแต่ศรัทธา

ในปี 2476 เริ่มมีลอตเตอรี่ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้ให้สภากาชาดไทยในราคาฉบับละ 1 บาท ต่อมาในช่วง 2481 – 2499 ได้ย้ายมาจัดที่สถานเสาวภา และบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จทอดพระเนตรด้วย งานกาชาดนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ

กระทั่งปี 2500 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาดไทย ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายสถานที่จัดงานมายังบริเวณ สวนอัมพร โดยมีหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ต่อมาสถานที่จัดงานได้ขยายบริเวณออกไปจนถึงสนามเสือป่ากระทั่งปัจจุบัน

สถานที่
สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10400 ไทย

ที่มา – redcrossfundraising.org

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button