เรื่องน่าสนใจ

สีเสื้อประจําวัน 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

สีเสื้อประจําวัน ปี 2562 ควรใส่เสื้อสีอะไรถึงจะมีโชคในแต่ละวันดี การเลือกสวม ใส่เสื้อสีตามวัน สีเสื้อประจําวัน จะสามารถทำให้เราดูดีแล้ว สีของเสื้อผ้าก็มีความสำคัญ เพราะสามารถเสริมดวงให้กับผู้สวมใส่ได้ เช่น อำนาจ โชคลาภ วาสนา บารมี เงินทอง ความรัก ฯลฯ วันนี้เราแนะนำการเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในแต่ละวัน มาฝากกัน

สีเสื้อประจําวัน

สีเสื้อประจําวันจันทร์

สีประจำวันจันทร์

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีม่วง
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีเขียว
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีฟ้า, สีน้ำเงิน
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีแดง

สีเสื้อประจําวันอังคาร

สีประจำวันอังคาร

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีส้ม, สีทอง
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีดำ, สีม่วง
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีแดง
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีเหลือง, สีขาว

สีเสื้อประจําวัน พุธ

สีประจำวันพุธ

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีดำ, สีเทา
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีส้ม, สีทอง
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีเหลือง
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีชมพู

สีเสื้อประจําวัน พฤหัสบดี

สีประจำวันพฤหัสบดี

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีแดง
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีฟ้า, สีน้ำเงิน
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีเขียว
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีม่วง

สีเสื้อประจําวัน ศุกร์

สีประจำวันศุกร์

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีชมพู
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีเหลือง, สีขาว
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีแดง
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีเขียว

สีเสื้อประจําวัน เสาร์

สีประจำวันเสาร์

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องศิริมงคล โชคลาภ เงินทอง : สีน้ำเงินสด
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล, สีดำ
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีชมพู
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีเขียว

สีเสื้อประจําวัน อาทิตย์

สีประจำวันอาทิตย์

 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง : สีเขียว
 • สีที่ช่วยเรื่องอำนาจ วาสนา : สีชมพู
 • สีที่ช่วยเสริมเรื่องผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ : สีน้ำเงิน, สีน้ำตาล, สีดำ
 • สีกาลกิณีที่ห้ามใส่ : สีฟ้า, สีน้ำเงินสด

เมื่อเริ่มเดินทางให้ก้าวเท้าขวาก่อน เมื่อยามตื่นให้ลุกจากเตียงทางด้านขวา และ จงวางเท้าที่ดีที่สุดของคุณไว้เบื้องหน้า ตอนเช้า ๆ เวลาตื่นนอน ถ้าเผอิญก้าวเท้าซ้ายลงจากเตียง ให้คุณเลี่ยงจากเรื่องร้าย ๆ ในวันนั้นด้วยการแก้เคล็ด คือ ให้สวมถุงเท้าหรือรองเท้าข้างขวาก่อน แล้วค่อยสวมเท้าซ้ายลงตาม

สีประจำวัน

สีประจำวันประเทศไทย

 • วันอาทิตย์ – แดง – ดวงอาทิตย์ – พระอาทิตย์
 • วันจันทร์ – เหลือง – ดวงจันทร์ – พระจันทร์
 • วันอังคาร – ชมพู – ดาวอังคาร – พระอังคาร
 • วันพุธ – เขียว – ดาวพุธ – พระพุธ
 • วันพฤหัสบดี – แสด – ดาวพฤหัสบดี – พระพฤหัสบดี
 • วันศุกร์ – ฟ้า – ดาวศุกร์ – พระศุกร์
 • วันเสาร์ – ม่วง – ดาวเสาร์ – พระเสาร์

สีประจำวันของไทยมาจากสีกายของเทวดา ใน 1 สัปดาห์มี 7 วัน เรียกชื่อวันตามลำดับ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ชื่อวันทั้ง 7 มาจากชื่อเทวดา สีกายของเทวดาเหล่านี้ต่างกันและมีประวัติดังต่อไปนี้

 • พระอาทิตย์ ตามตำนาน พระอิศวรเอาราชสีห์ 6 ตัวมาป่น แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง (Red Rose) พรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นพระอาทิตย์ มีกายสีแดง
 • พระจันทร์ ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้นางฟ้า 15 นางกลายเป็นผงละเอียด แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระจันทร์ มีกายสีเหลืองนวล
 • พระอังคาร ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้กระบือ 8 ตัวกลายเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงหลัว ก็บังเกิดเป็นพระอังคาร มีสีกายเป็นสีแก้วเพทาย (แดงหลัว) บางแห่งก็ว่าเป็นสีชมพู
 • พระพุธ ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้พญาคชสาร 17 ตัวกลายเป็นผงห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระพุธ มีสีกายเป็นสีแก้วมรกต
 • พระพฤหัสบดี ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้พระฤๅษี 19 ตนกลายเป็นผง แล้วเอาผ้าสีแสด (Bright Red Orange) ห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระพฤหัสบดี มีสีกายเหมือนสีผ้าที่ห่อ
 • พระศุกร์ ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้โค 21 ตัวกลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือสีคราม (Light Indigo Blue) ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระศุกร์ มีสีกายกล่าวไว้ต่าง ๆ กัน แต่ตามภาพเขียนเป็นสีคราม
 • พระเสาร์ ตามตำนาน พระอิศวรร่ายพระเวทให้เสือ 10 ตัวกลายเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีดำหลัว (Dark Brown Sepia) ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระเสาร์ มีกายสีดำคล้ำ

ตามตำนานที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่าสีกายของเทวดาทั้ง 7 เป็นสีเดียวกับผ้าที่ห่อ และเมื่อนำชื่อของเทวดาเหล่านั้นมาใช้เป็นชื่อวัน สีประจำวันนั้น ๆ ก็เป็นสีกายของเทวดาที่เป็นชื่อวันนั่นเอง

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button