เรื่องน่าสนใจ

ตารางเงินเดือนออกข้าราชการ 2566 เงินเข้าวันไหนมาดูกัน!

ตารางวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2566/2023 คนที่กำลังสงสัยว่าเงินเดือนของตัวเองจะออกวันไหน มาดูกำหนดวันเงินเดือนออกของข้าราชการกันว่าออกวันไหนบ้าง

ตารางวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2566/2023

ตารางวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2566/2023

กรมบัญชีกลาง ได้ส่งหนังสือถึงส่วนราชการต่าง ๆ เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หรือที่เรียกว่า กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566

เดือนวันเงินเข้าบัญชี
มกราคม26 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์23 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม28 มีนาคม 2566
เมษายน25 เมษายน 2566
พฤษภาคม26 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน27 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม25 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม28 สิงหาคม 2566
กันยายน26 กันยายน 2566
ตุลาคม26 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน27 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม26 ธันวาคม 2566

ตารางวันเงินเดือนออกข้าราชการบำนาญ 2566/2023

ตารางวันเงินเดือนออกข้าราชการบำนาญ 2566/2023
เดือนวันเงินเข้าบัญชี
มกราคม24 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์21 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม24 มีนาคม 2566
เมษายน21 เมษายน 2566
พฤษภาคม24 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน23 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม21 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม24 สิงหาคม 2566
กันยายน22 กันยายน 2566
ตุลาคม24 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน23 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม22 ธันวาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย

ข้าราชการคืออะไร?

ข้าราชการ คือ บุคคลที่รัฐบาลว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะ พวกเขาสามารถทำงานในระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย

คุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการ?

คุณสมบัติในการเป็นข้าราชการนั้นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและระดับของส่วนราชการ โดยทั่วไป จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบราชการและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอายุและสัญชาติ

ข้าราชการมีหน้าที่อะไร?

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง แต่โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ การจัดการงบประมาณและทรัพยากร การให้บริการสาธารณะ การดำเนินการสอบสวน และการสื่อสารกับสาธารณะและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

สมัครงานข้าราชการอย่างไร?

ในการสมัครงานข้าราชการ ผู้สนใจควรค้นหาตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือบนเว็บไซต์หางาน โดยปกติแล้วพวกเขาจะต้องส่งประวัติ และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้สมัครอาจต้องสอบราชการและเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วย

ข้าราชการได้เงินเดือนเท่าไหร่?

ช่วงเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของรัฐบาลและตำแหน่ง โดยทั่วไปตำแหน่งระดับเริ่มต้นจะจ่ายระหว่าง 7,940 ถึง 22,220 ต่อเดือน ในขณะที่ตำแหน่งระดับสูงสามารถจ่ายได้มากกว่า 50,000 ต่อเดือน นอกจากค่าจ้างพื้นฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐยังอาจได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และเงินประจำตำแหน่ง

ข้อมูลอ้างอิง:

Advertisements

อ่านต่อ
Back to top button