วันสำคัญ

วันพระปี 2567 ตรงกับวันไหนบ้าง? วางแผนทำบุญตลอดปี!

ในปี 2567/2024 ปฏิทินวันพระได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามวันพระและวันสำคัญต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยปฏิทินนี้ได้รวมวันพระที่สำคัญทั้งหมดของปี 2567/2024 ไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้งานทุกคน นอกจากนี้ ปฏิทินวันพระปียังมีการแสดงผลวันพระและวันสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบของวันที่ วัน เดือน และปี ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และติดตามวันพระได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

วันพระปี 2567

เช็คปฏิทินวันพระปี 2567/2024 วันพระไทย ตรงกับวันไหนบ้าง? เช็คได้ที่นี่ ช่วยให้พุทธศาสนิกชนวางแผนทำบุญ หรือเลือกวันมงคลสำหรับการจัดงานต่าง ๆ ตลอดปี!

ปฏิทินวันพระปี 2567/2024 วันพระไทย

วันพระเดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ (วันมาฆบูชา)

วันพระเดือนมีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ

วันพระเดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง

วันพระเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง (วันแรงงาน)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)

วันพระเดือนมิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง

วันพระเดือนกรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันเข้าพรรษา)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ ร.10)

วันพระเดือนสิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ วันแม่)
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง

วันพระเดือนกันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง

วันพระเดือนตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง

วันพระเดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง (วันลอยกระทง)
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง

วันพระเดือนธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระปี 2567 เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนกิจกรรมทางศาสนาและชีวิตประจำวันของคนไทย โดยมีการระบุวันหยุดราชการและวันสำคัญต่างๆ ที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย และยังมีการระบุวันเดือนปีตามปฏิทิน ที่เป็นวันสำคัญในการวางแผนกิจกรรมทางศาสนา ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถนำปฏิทินวันพระปีนี้ไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button