วันสำคัญ

วันไหว้ครู: ประวัติทรงคุณค่า ความหมายดอกไม้ และความสำคัญ!

วัฒนธรรมไทย “ครู” ถือเป็นบุคคลสำคัญที่อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ และเป็นคนดี วันไหว้ครูจึงถือเป็นวันสำคัญที่เราจะได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรา บทความนี้จะพาทุกคนไปสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานของวันไหว้ครู ความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดที่ใช้ในพิธี และวันที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด

Advertisement

ประวัติศาสตร์และความสำคัญของวันไหว้ครู

วันไหว้ครูมีต้นกำเนิดมาจากคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์เสมือนเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง ในสังคมไทยสมัยโบราณ ครูมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ จึงเกิดเป็นประเพณีการไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกำหนดให้วันพฤหัสบดีแรกของเดือนมิถุนายนเป็นวันไหว้ครูอย่างเป็นทางการ และยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของวันไหว้ครู

 • แสดงความกตัญญูกตเวที: วันไหว้ครูเป็นโอกาสอันดีที่ลูกศิษย์จะได้แสดงความเคารพและขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ต่างๆ
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์: วันไหว้ครูเป็นช่วงเวลาที่ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สร้างความผูกพันและความเข้าใจอันดีต่อกัน
 • อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม: วันไหว้ครูเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อในการเคารพผู้มีพระคุณ
 • กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา: วันไหว้ครูเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการศึกษาและบทบาทของครูในการพัฒนาสังคม

วันไหว้ครูวันที่เท่าไหร่?

วันไหว้ครูไม่ได้มีวันที่ตายตัว แต่ส่วนใหญ่มักจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ นักเรียนและครูได้มีโอกาสพบปะกัน และเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล

ความหมายของดอกไม้ไหว้ครูแต่ละชนิด / อินโฟกราฟิกนี้แสดงดอกไม้ 4 ชนิดที่ใช้ในพิธีไหว้ครู พร้อมความหมายของแต่ละชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม: สื่อถึงสติปัญญาที่เฉียบแหลม, ดอกมะเขือ: สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมีระเบียบวินัยในตนเอง, ข้าวตอก: สื่อถึงความมีระเบียบวินัยในตนเอง, หญ้าแพรก: สื่อถึงความอดทนในการเจริญเติบโต

ความหมายของดอกไม้ไหว้ครูแต่ละชนิด

ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ยังแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งอีกด้วย

 • ดอกเข็ม: สื่อถึงความเฉลียวฉลาดและความมีสติปัญญา
 • ดอกมะเขือ: หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่จะเรียนรู้
 • ดอกหญ้าแพรก: แทนความเจริญก้าวหน้าและความอดทน
 • ดอกดาวเรือง: เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า
 • ดอกบัว: หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงาม

การจัดพิธีไหว้ครู องค์ประกอบและขั้นตอน

พิธีไหว้ครูมักจัดขึ้นในสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • พานไหว้ครู: ประกอบด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องสักการะอื่นๆ
 • การกล่าวคำไหว้ครู: เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู
 • การแสดงความสามารถ: นักเรียนอาจมีการแสดงเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ครู
 • การรับพรจากครู: ครูจะให้พรแก่นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล

คำไหว้ครู: ถ้อยคำแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ

“ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสฺสาสกา สาธุ สัมปทา”
(ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรา นุสสาสกา สาธุ สัมปทา)

สรุป: วันไหว้ครู มรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วันไหว้ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่วันพิธีกรรม แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและความกตัญญูกตเวทีในสังคมไทย การที่เราได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณครู จะช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button