วันนี้ในอดีต

10 ตุลาคม ฟิจิได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

10 ตุลาคม 2513 สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ (Republic of the Fiji Islands) ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร ฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ฟิจิ

ฟีจี (Fiji) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟีจี (Republic of Fiji) ตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศวานูวาตู ทางทิศตะวันตกของประเทศตองงา และทางทิศใต้ของประเทศตูวาลู

อ่านต่อ
Back to top button