วันนี้ในอดีต

10 ตุลาคม ฟิจิได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

10 ตุลาคม 2513 สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ (Republic of the Fiji Islands) ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร ฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ฟิจิ

ฟีจี (Fiji) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟีจี (Republic of Fiji) ตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศวานูวาตู ทางทิศตะวันตกของประเทศตองงา และทางทิศใต้ของประเทศตูวาลู

Tags

บทความที่เกี่ยวข้อง

Close