ข่าว Tech

ผลกระทบของส่วนขยาย Chrome ต่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ในปี 2024

ส่วนขยาย Chrome (Chrome Extensions) นั้นมีประโยชน์ในการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเบราว์เซอร์ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นตัวการที่ทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณช้าลงได้เช่นกัน เราได้ทำการทดสอบผลกระทบของส่วนขยาย Chrome กว่า 5,000 รายการต่อความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานประจำปี 2024 นี้

Advertisement

มาดูกันว่าส่วนขยายยอดนิยมใดบ้างที่เพิ่มการประมวลผล CPU ส่วนขยายบางตัวทำให้การโหลดหน้าเว็บล่าช้าอย่างไร และ Ad Blocker มีผลต่อความเร็วเว็บไซต์อย่างไรบ้าง

ส่วนขยาย Chrome ตัวการทำให้ CPU ทำงานหนักขึ้น?

ส่วนขยาย Chrome ตัวการทำให้ CPU ทำงานหนักขึ้น?

ส่วนขยาย Chrome ส่วนใหญ่มักทำงานโดยการรันโค้ดบนเว็บไซต์ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ CPU ต้องประมวลผลมากขึ้น ดังนั้นโค้ดเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำงานให้เร็วที่สุดและทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น แต่ส่วนขยายหลายตัวกลับรันโค้ดเหล่านี้ทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์

จากการทดสอบส่วนขยาย Chrome กว่า 336 รายการที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน เราพบว่าหลายตัวใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งวินาทีในการดูแต่ละหน้า

ตัวอย่างเช่น Monica ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่มีผู้ใช้ 2 ล้านคน ใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้น 1.3 วินาที แม้ในเว็บไซต์ทดสอบที่เรียบง่าย ส่วนขยาย Read&Write ที่มีผู้ใช้ 17 ล้านคน ก็ใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้น 0.8 วินาที

แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ซับซ้อนกว่านี้? เราได้ทำการทดสอบบนเว็บไซต์ของ Ikea และพบว่าส่วนขยาย Chrome ส่วนใหญ่ที่ทำงานช้า จะรันโค้ดเดิมซ้ำ ๆ ในทุกหน้า แต่มีหลายส่วนขยายที่โหลดโค้ดเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะ เมื่อดูเว็บไซต์ขายสินค้า ความล่าช้าที่เกิดจากเครื่องมือสำหรับการซื้อของ เช่น Klarna, Honey หรือ Capital One Shopping จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

Honey เป็นส่วนขยายคูปองที่มีผู้ใช้ 20 ล้านคน หากติดตั้งส่วนขยายนี้ เราจะเห็นว่า CPU ต้องประมวลผลเพิ่มขึ้น 1.5 วินาที เมื่อโหลดหน้าแรกของ Ikea

ส่วนขยาย Chrome ยอดฮิต 5,000 อันดับแรก: ใครเร็ว ใครช้า?

นอกจากส่วนขยายที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากแล้ว เรายังได้ทดสอบส่วนขยาย Chrome ยอดนิยม 5,000 อันดับแรก ซึ่งพบว่า ส่วนขยาย MaxAI ที่มีผู้ใช้ 800,000 คน ใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้น 2.3 วินาที ในทุกหน้าที่เข้าชม เครื่องมือ AI อื่น ๆ เช่น eJOY AI, Magical และ QuestionAI ก็ใช้เวลา CPU เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งวินาทีเช่นกัน

เมื่อทดสอบเว็บไซต์ Ikea เราพบว่า “superagent – Automatic cookie consent” ทำให้เกิดการประมวลผลเพิ่มขึ้นกว่า 4 วินาที แต่การประมวลผลนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนขยายโดยตรง แต่ superagent ทำงานร่วมกับแบนเนอร์คุกกี้และยอมรับโค้ดของบุคคลที่สามบางส่วน

นอกจากนี้เรายังพบว่าโปรแกรมสะสมคะแนนของสายการบินหลายแห่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกัน ส่วนขยายเหล่านี้สร้างขึ้นโดยบริษัทเดียวกัน และมีผู้ใช้งานรวมกันประมาณ 640,000 คน

ส่วนขยาย Chrome ช้าแค่ไหน ถึงเรียกว่าช้า?

แล้วส่วนขยาย Chrome จะต้องช้าแค่ไหน ถึงจะถือว่าช้า? จากการทดสอบกับเว็บไซต์ทดสอบ เราพบว่า 86% ของส่วนขยายมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีผลกระทบเลย โดยใช้เวลาประมวลผล CPU ต่ำกว่า 50 มิลลิวินาที มีเพียง 1.7% เท่านั้นที่ใช้ CPU เกิน 500 มิลลิวินาที

ส่วนขยาย Chrome ทำให้เว็บไซต์โหลดช้าลงจริงหรือ?

ส่วนขยายหลายตัวเพิ่มการประมวลผล CPU ในแต่ละหน้าที่ผู้ใช้เข้าชม แต่นั่นหมายความว่าหน้าเว็บจะใช้เวลาโหลดนานขึ้นหรือไม่?

การประมวลผลที่ทำก่อนที่หน้าเว็บจะแสดงผล จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้มากกว่าโค้ดที่ทำงานหลังจากหน้าเว็บโหลดเสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้ เราจึงดูที่เมตริก First Contentful Paint ซึ่งวัดว่าหลังจากเปิดเว็บไซต์ เนื้อหาของหน้าเว็บจะปรากฏขึ้นครั้งแรกเร็วแค่ไหน

เราพบว่าส่วนขยายหลายตัวที่ทำให้เกิดการประมวลผลมาก เช่น Coupert Coupon Finder หรือส่วนขยาย Merlin AI ไม่ได้ทำให้การโหลดเว็บไซต์ครั้งแรกช้าลง

แต่ส่วนขยายอื่น ๆ เช่น Monica AI, Klarna หรือ Avast Safeprice ทำให้ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บลดลงอย่างมาก นั่นเป็นเพราะพวกเขารันโค้ดทันทีที่หน้าเว็บเริ่มโหลด แทนที่จะเป็นหลังจากที่เนื้อหาของหน้าเว็บแสดงขึ้นแล้ว

เมื่อดูส่วนขยาย 5,000 อันดับแรก เรายังเห็นส่วนขยาย VPN proxy หลายตัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติเนื่องจากพวกเขาส่งเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง ทำให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม

ส่วนขยาย Chrome: ตัวขัดขวางความเร็วในการใช้งานเว็บไซต์?

เราได้เห็นแล้วว่าส่วนขยาย Chrome สามารถทำให้การแสดงผลเว็บไซต์ช้าลง และทำให้ CPU ต้องประมวลผลเพิ่มขึ้นระหว่างการโหลดหน้าเว็บ แต่พวกมันทำให้การโต้ตอบกับหน้าเว็บในภายหลังช้าลงด้วยหรือไม่? เพื่อทดสอบสิ่งนี้ เราได้ทดสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกที่เนื้อหาเว็บไซต์ และวัดเมตริกประสิทธิภาพ Interaction to Next Paint

โดยทั่วไป ความล่าช้าในการโต้ตอบมักไม่ค่อยเกิดขึ้น ในบรรดาส่วนขยายที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคน เราเห็นว่าส่วนขยาย Microsoft Editor และส่วนขยาย Superb Copy เพิ่มความล่าช้าในการประมวลผลในการโต้ตอบแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ความล่าช้านี้มีเพียงประมาณ 10 มิลลิวินาทีเท่านั้น

เราเห็นว่า Avira Password Manager ที่มีผู้ใช้ 6 ล้านคน เพิ่มความล่าช้า 160 มิลลิวินาที เมื่อคลิกที่ส่วนหัวเนื้อหาแบบสุ่มบนหน้าทดสอบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ความล่าช้าไม่ได้มาจากการโต้ตอบ แต่ส่วนขยายยังคงรันโค้ดการเริ่มต้นนานหลังจากการนำทางหน้าเว็บครั้งแรก ซึ่งต้องเสร็จสิ้นก่อนที่เบราว์เซอร์จะสามารถประมวลผลการโต้ตอบได้ อย่างไรก็ตาม หากเรารออีก 5 วินาที ความล่าช้านี้จะไม่ปรากฏขึ้น

ส่วนขยายอื่น ๆ ทำการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบกับหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น ส่วนขยาย TextCortex AI ที่มีผู้ใช้ 80,000 คน ทำให้เกิดความล่าช้าในการโต้ตอบ 96 มิลลิวินาที

Ad Blocker: ตัวช่วยเร่งความเร็วเว็บไซต์?

ในขณะที่ส่วนขยาย Chrome ส่วนใหญ่เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน Ad Blocker และเครื่องมือความเป็นส่วนตัวกลับลบออก นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ที่มีโฆษณาจำนวนมากจะเร็วขึ้นเมื่อติดตั้งส่วนขยายเหล่านี้

เพื่อวัดผลนี้ เราได้ทดสอบบทความข่าวสองบทความโดยติดตั้ง Ad Blocker ที่แตกต่างกัน ในทุกหน้า เราพบว่าเวลาในการประมวลผล ของ CPU รวม 57 วินาที เมื่อไม่มี Ad Blocker แต่ถ้าเราติดตั้ง uBlock Origin ซึ่งเป็นหนึ่งใน Ad Blocker ยอดนิยมที่มีผู้ใช้ 37 ล้านคน เวลาในการประมวลผลจะลดลงเหลือเพียง 4 วินาทีเท่านั้น

ที่น่าสนใจคือ Ad Blocker ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองตัวกลับลดกิจกรรม CPU ได้น้อยมาก AdBlock (66 ล้านผู้ใช้) และ AdBlock Plus (45 ล้านผู้ใช้) ไม่สามารถประหยัดเวลาในการประมวลผลโดยรวมได้มากกว่า 15% ซึ่งอาจเป็นเพราะเราใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการทดสอบของเรา แต่ใน AdBlock มีการตั้งค่าให้ยกเลิกการรับโฆษณาที่ยอมรับได้หลังการติดตั้ง

ส่วนขยาย ScriptSafe ลดเวลาในการประมวลผลลงเหลือน้อยกว่าครึ่งวินาทีในทั้งสองหน้า อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพราะโค้ด JavaScript ทั้งหมดถูกบล็อก ซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์บางอย่างที่ต้องการใช้งานไม่ได้

Ad Blocker ช่วยลดปริมาณโค้ดและทรัพยากรอื่นๆ ที่โหลดเมื่อเปิดเว็บไซต์ เราจะเห็นได้จากขนาดการดาวน์โหลดโดยรวมของหน้าเว็บ

หากไม่มี Ad Blocker น้ำหนักของหน้าเว็บทั้งสองเว็บไซต์จะอยู่ที่ 41 เมกะไบต์ uBlock Origin ลดขนาดนี้ลงเหลือเพียง 3 เมกะไบต์

ส่วนขยาย Chrome กับพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง

หลังจากติดตั้ง ส่วนขยาย Chrome, โค้ด และทรัพยากรอื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ในเครื่องในโฟลเดอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ แล้วโฟลเดอร์นี้ใช้พื้นที่ดิสก์เท่าไร?

ในบรรดาส่วนขยาย 5,000 อันดับแรก มี 27 รายการที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า 100 เมกะไบต์ ส่วนขยาย Meme Soundboard ที่มีการติดตั้ง 50,000 ครั้ง ใช้พื้นที่ดิสก์มากกว่า 600 เมกะไบต์ ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ MP3 จำนวน 723 ไฟล์ รวมถึงสคริปต์ Bee Movie ขนาด 30.7 เมกะไบต์

อย่างไรก็ตาม ส่วนขยาย Chrome 87% ที่เราทดสอบใช้พื้นที่ดิสก์น้อยกว่า 10 เมกะไบต์

สรุป

แม้ว่าส่วนขยายส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีส่วนขยายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหลายตัวที่ทำให้หน้าเว็บช้าลงอย่างมาก ผลกระทบนี้เพิ่มขึ้นระหว่างส่วนขยาย ดังนั้นการติดตั้งส่วนขยาย Chrome ที่ค่อนข้างเร็ว 10 รายการ อาจทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของส่วนขยาย Chrome จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนอุปกรณ์รุ่นเก่า

ในบทความนี้ เราได้กล่าวถึงผลกระทบของส่วนขยายที่มีต่อประสิทธิภาพของเบราว์เซอร์โดยรวม ในบทความหน้า เราจะมาเจาะลึกผลกระทบของส่วนขยายที่มีต่อ Core Web Vitals และตรวจสอบ Ad Blocker อย่างละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราจะเปรียบเทียบ uBlock Origin เวอร์ชัน Manifest V3 ปัจจุบัน ซึ่งจะเลิกใช้ในเดือนมิถุนายน 2024 กับเวอร์ชัน Lite ที่ใช้แพลตฟอร์ม Manifest ใหม่ของ Chrome คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อติดตามข่าวสารและบทความใหม่ ๆ ได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณในการเลือกใช้ส่วนขยาย Chrome อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น!

Advertisement

Source
debugbear
อ่านต่อ
Advertisement

Tanjen S.

ติดตามข่าวสารล่าสุดในวงการไอทีและเกมส์ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอเป็นบทความข่าวที่น่าสนใจ อ่านง่าย และเข้าใจง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button