โซเชียล

100 คติประจําใจสั้น ๆ สอนใจ สร้างแรงบันดาลใจ!

คติประจำใจเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำอะไรในชีวิต ต้องมีปณิธาน หรือความปราถนาในการทำเรื่องราวบางอย่างให้สำเร็จ ไม่ได้ใช้เพื่อเพียงเป็นคติประจำใจ และความมุ่งมั่นเท่านั้น แต่อาจเป็นสิ่งที่เราหวังกระตุ้นเตือนบางสิ่งให้กับคนอื่นให้ลุกขึ้นมาทบทวนความคิด หรือมีความพยายามมากขึ้น ในแต่ละคนก็ต่างความคิด ต่างคนก็ต่างมี “คติ” ประจำตัวเองที่แตกต่างกันออกไป

Advertisement

คติประจําใจ คืออะไร?

คติประจําใจ คืออะไร?

คติประจำใจ (Motto) คือ ประโยคหรือคำคมสั้น ๆ ที่เมื่อมาเรียงร้อยต่อกันแล้ว สามารถมอบข้อคิดและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิต ซึ่งหลายคนอาจยึดถือไว้เป็นคติประจำตัว สำหรับทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คติประจำใจที่ดีควรเป็นคำพูดที่สั้น ๆ กระชับ แต่มีความหมายลึกซึ้ง สามารถสื่อถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตหรือความเชื่อของผู้พูดได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังควรเป็นสิ่งที่สามารถยึดถือปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างคติประจำใจที่ดี เช่น

 • ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • ทำในสิ่งที่รัก
 • อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
 • ให้อภัยให้เร็วที่สุด
 • ช่วยเหลือผู้อื่น

คติประจำใจสามารถเป็นแรงจูงใจให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ การเลือกคติประจำใจที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมั่นคง

คติประจําใจสั้น ๆ

คติประจําใจสั้น ๆ คือ แนวคิดหรือแนวทางการคิดเชิงบวกหรือเชิงลบที่มีความสั้นๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีและมีสมาธิในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น การมีคติประจําใจสั้น ๆ ยังช่วยให้เรามีการจัดการเรื่องความเครียดและความวุ่นวายในชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การมีคติประจําใจสั้น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญและควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างสม่ำเสมอ

คติประจําใจสั้น ๆ
 • อดีตคือบทเรียน ปัจจุบันคือของขวัญ อนาคตคือสิ่งที่รอให้เราสร้าง
 • ล้มได้ แต่อย่าลุกเลิก
 • ชีวิตมีขึ้นมีลง จงเรียนรู้ที่จะยืนหยัด
 • จงรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • อย่ากลัวที่จะฝัน จงกล้าที่จะทำ
 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • ความผิดพลาดคือบทเรียน สอนให้เราเติบโต
 • จงมองโลกในแง่ดี คิดบวก ใจจะสุข
 • จงมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต
 • จงรู้จักขอบคุณสำหรับสิ่งที่มี
 • จงแบ่งปัน แบ่งปันคือหัวใจของความสุข
 • จงให้อภัย อดีตคืออดีต จงอยู่กับปัจจุบัน
 • จงมีเมตตาต่อผู้อื่น เริ่มต้นที่ตัวเรา
 • จงรักและดูแลครอบครัว เพราะพวกเขาคือกำลังใจ
 • จงมีเพื่อนแท้ คอยอยู่เคียงข้างเสมอ
 • จงเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาตัวเอง
 • จงมีเป้าหมายในชีวิต มุ่งมั่น ตั้งใจ
 • จงมีวินัย ใจเย็น อดทน
 • จงมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่
 • จงมีสุขภาพที่ดี กายและใจ
 • จงมีสติ รู้เท่าทันความคิด
 • จงมีสมาธิ จดจ่อกับปัจจุบัน
 • จงมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์
 • จงมีความกล้าหาญ เผชิญหน้ากับอุปสรรค
 • จงมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง
 • จงมีทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์
 • จงมีทักษะการสื่อสาร เข้าใจผู้อื่น
 • จงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ หาทางออก
 • จงมีทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกัน
 • จงมีทักษะการเป็นผู้นำ นำพาองค์กร
 • ชีวิตมีขึ้นมีลง จงเรียนรู้ที่จะเผชิญปัญหา
 • ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จงรักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
 • อดีตคือสิ่งที่ผ่านมา จงมุ่งไปข้างหน้า
 • อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • ความฝันอยู่ไม่ไกล เพียงแค่ลงมือทำ
 • หนทางสู่ความสำเร็จ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
 • จงเชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้
 • ล้มแล้วลุก ยืนหยัดต่อไป
 • ชีวิตมีเพียงครั้งเดียว จงใช้ชีวิตให้มีความหมาย
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • รู้จักให้ รู้จักรับ ใจจะสุข
 • ความสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นจากภายใน
 • รู้จักพอเพียง ชีวิตจะสงบสุข
 • แบ่งปันน้ำใจ โลกจะน่าอยู่
 • ชีวิตมีรสชาติ จงลิ้มลองทุกความรู้สึก
 • ธรรมชาติคือครู สอนให้เรารู้จักชีวิต
 • ศีลธรรมนำชีวิต สู่ความเจริญ
 • กตัญญูรู้คุณ สำคัญยิ่ง
 • มิตรภาพแท้ หายากยิ่ง
 • รักษาเวลา รักษาโอกาส
 • สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
 • อ่อนน้อมถ่อมตน น่าชื่นชม
 • ให้อภัยผู้อื่น ใจจะเบิกบาน
 • รู้จักปล่อยวาง ชีวิตจะสุข
 • ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
 • มองโลกตามความเป็นจริง
 • เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
 • จงมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ
 • อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
 • ให้เวลากับครอบครัว
 • ชีวิตคือความหวัง
 • อย่าให้ใครมาทำลายความฝันของเรา
 • ชีวิตคือความมหัศจรรย์
 • กล้าที่จะฝัน
 • มีความกตัญญูรู้คุณ
 • รักตัวเอง
 • มีความรับผิดชอบ
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
 • อย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจของเรา
 • ทำในสิ่งที่รัก
 • ให้อภัยให้เร็วที่สุด
 • ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ชีวิตคือบทเรียน
 • อย่าให้สิ่งใดมาหยุดยั้งเรา
 • กตัญญู
 • ชีวิตคือโอกาส
 • ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้าง
 • รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ชีวิตคือความท้าทาย
 • อย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำร้ายเรา
 • ซื่อสัตย์
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • อย่าให้ใครมาทำลายความสุขของเรา
 • อย่าตัดสินคนอื่น
 • มีความอดทน
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความเอื้ออาทร
 • อยู่กับปัจจุบัน
 • ชีวิตคือความสุข
 • อย่าให้ใครมากำหนดชีวิตเรา
 • มองโลกในแง่ดี
 • ชีวิตคือของเรา
 • เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ
 • ใช้ชีวิตอย่างสมถะ
 • มีความสุขกับสิ่งที่มี
 • ใช้เวลาอยู่กับคนที่รัก
 • ชีวิตคือความสวยงาม
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
 • ชีวิตคือความรัก
 • มีความเมตตากรุณา
 • ชีวิตคือสิ่งที่เราเลือก
 • อย่าให้ใครมาทำร้ายจิตใจเรา
 • อย่าให้ใครมาทำลายความเชื่อมั่นของเรา
 • ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • มีความเพียรพยายาม
 • อย่ายึดติดกับอดีต

คติประจําใจเชิงบวก

คติประจําใจเชิงบวก คือ การมองโลกในแง่ดี และเน้นในสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นในสิ่งที่ไม่ดี หรือเสียใจ ความคิดเชิงบวกนี้จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงาน และช่วยให้เรามีความสุขในชีวิต นอกจากนี้ คติประจําใจเชิงบวกยังช่วยให้เรามีความเข้าใจและเห็นด้วยกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ดังนั้น คติประจําใจเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญและควรมีในชีวิตประจําวันของเรา

คติประจําใจเชิงบวก
 • แม้ชีวิตจะมีสักร้อยเรื่องที่ทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้มันเห็นว่าคุณมีอีกตั้งพันเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้
 • จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา
 • มีเพียงมุมเดียวของจักรวาล ที่คุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้นั่นคือตัวคุณเอง
 • ยอมลงทุนด้วยความเหนื่อยในวันนี้ อนาคตจะมอบผลกำไรตอบแทนให้คุณ
 • ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
 • ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้ หากคุณไม่ยอมรับมัน
 • แม้ชีวิตจะมีสักร้อยเรื่องที่ทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้มันเห็นว่าคุณมีอีกตั้งพันเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้
 • ความสุขนั้นอยู่ระหว่างทาง หาใช่ที่จุดหมายปลายทาง
 • บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ…ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ
 • คนเราต้องมีความหวัง แต่ต้องไม่ใช้ความหวังกดดันตัวเองจนเครียดและฆ่าตัวตาย เพราะนั่นไม่ใช่ความหวัง แต่เป็นความงี่เง่า
 • อย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง
 • ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตกว่าเดิม
 • ใบหน้าที่สวยงามจะไม่มีความหมายอะไร หากหัวใจอัปลักษณ์
 • ก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวให้ได้ ส่วนใจที่ไปต่อคือความสำเร็จ
 • หากในตอนแรกคุณไม่ประสบความสำเร็จ จงลองอีกครั้ง
 • คนที่สำเร็จทุกคน คือ คนที่เจอปัญหาแต่แก้ได้สำเร็จ
 • มีอะไหล่ชีวิต คือ “ความมุ่งมั่น” และเครื่องยนต์ส่งทุกวัน คือ ”ความเพียร” จะต้องนำพาตัวเองไปถึง ”จุดหมาย” คือ ”ความสำเร็จ”
 • หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง
 • ถูกเกลียดเพราะเป็นตัวของตัวเอง ยังดีกว่ามีคนรักในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น
 • สูงสุดของความสำเร็จ ต้องมีมานะและเด็ดเดี่ยวเสมอ
 • ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ชีวิตเราย่อมมีความหวังเสมอ
 • ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
 • อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

คติประจำใจภาษาอังกฤษสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและคุณค่า ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และช่วยให้เรามองเห็นความงามของโลกใบนี้ การเลือกคติประจำใจที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาให้ดีshare

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
สิ่งที่บอกถึงความฉลาดได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นจินตนาการ (คำคมของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ( Albert Einstein))

Become the world’s most througful friend.
จงทำตัวเป็นเพื่อนที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ

Independence is happiness.
อิสระภาพคือความสุข

Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.
อย่ากลัวที่จะล้มเหลว แต่จงกลัวที่จะไม่ได้ลองทำตามความฝันของตัวเอง

The only thing constant in life is change.
สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิต นั้นก็คือความเปลี่ยนแปลง

One of the secrets to happiness is Stop worrying about what other people think about us.
หนึ่งในเคล็ดลับของความสุขคือ เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา

Failure is simply the opportunity to begin again this time more intelligently.
ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งเดิมอีกครั้งอย่างชาญฉลาดกว่าเดิม

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Don’t think too much, just do it.
อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมาย ก็แค่ลงมือทำ

The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยม ก็คือต้องรักในสิ่งที่คุณทำ และชอบทำในสิ่งที่คุณเป็น

When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.
เมื่อคุณมีความฝัน คุณจะต้องคว้ามันเอาไว้ และไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปเชียวนะ

The things that we love tell us what we are.
สิ่งที่เรารักจะบ่งบอกสิ่งที่เราเป็น

Live life to the fullest, and focus on the positive.
ใช้ชีวิตให้เต็มที่และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นบวก

It’s never too late to start again.
ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Even if you fall down, you’re still moving forward.
แม้ว่าคุณจะล้มลง แต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไป

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

If you are afraid of change, you will be afraid for the rest of your life because nothing in this world is unchangeable.
ถ้าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลง คุณจะกลัวไปตลอดชีวิต เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง

Your future is created by what you do today, not tomorrow.
อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้

Experience tells you what to do; Confidence allows you to do it.
ประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรทำอะไร แต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำอย่างเด็ดขาด

Life is too short to waste time hating anyone
ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาเกลียดใคร

The pain of yesterday is the strength of today.
ความเจ็บปวดของวันวานในอดีตจะกลายเป็นความเข้มแข็งในวันนี้

Don’t forget to remind yourself that it’s okay to make mistakes.
อย่าลืมเตือนตัวเองนะว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเสียหาย

Expect nothing and appreciate everything.
อย่าคาดหวังสิ่งใดมากนัก แต่จงเห็นคุณค่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

The first step is you have to say that you can.
สิ่งแรกที่คุณต้องพูดคือ คุณทำได้

Do what you love.Love what you do.
ทำในสิ่งที่รัก และ​รักในสิ่งที่ทำ

The only man who never makes mistakes is the man who never does anything
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

We can’t dip into the future
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

คติประจำใจกวน ๆ ฮา ๆ

คติประจำใจที่มีความตลกขบขันนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้ในสถานการณ์ที่เป็นการสื่อสารทางธุรกิจหรือการเขียนเอกสารทางการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพและเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ควรใช้คำพูดหรือภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

คติประจำใจกวน ๆ ฮา ๆ
 • คนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล
 • ทำดี ย่อมได้ดี ทำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง
 • บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ… ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ.. ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ!
 • อย่ามีหัว..ไว้ให้แค่ผมขึ้น.(รู้จักใช้ซะบ้างสมองอ่ะ..เดี๋ยวมันจะฝ่อ)
 • ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
 • เจ็บแล้วจำ คือ คน เจ็บแล้วทน คือ ควาย
 • พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้
 • ไปให้สุดแล้วหยุด แค่คำว่าพอ
 • สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
 • จงซื่อสัตย์กับแฟนตัวเอง แล้วจงครื้นเครงกับแฟนคนอื่น
 • หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง
 • มาสาย กลับก่อน นอนกลางวัน มันส์กลางคืน
 • สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้
 • ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
 • ทำคืนนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด (อันนี้ขำขำแอบทะลึ่งเล็กน้อย)
 • สุขใดไม่เท่าล้วงกระเป๋า แล้วเจอตังค์
 • คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด..คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของ..คนฉลาดที่แกล้งโง่
 • สามีคือเป้าหมาย ผู้ชายคือทางผ่าน คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น
 • การดื่มเหล้าให้เมาไม่ใช่ยี่ห้อของสุรา..การศึกษาคือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน
 • ยามศึกเรารบ ยามสงบเราปฏิวัติ
 • อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ
 • เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผ่อน (สำหรับคนจะแต่งงาน อิอิ)
 • ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
 • มนุษย์ แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหาร แต่โตได้ด้วยความลำบาก
 • เมียรวยช่วยเราได้
 • เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนกินไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน
 • ชะตาฟ้าลิขิต แต่ชีวิตนะของกู
 • รักแท้ต้องแย่งชิง รักจริงต้องปล่อยไป
 • ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร แต่ตัดใจต้องใช้เวลา
 • กาเม มอระนัง ทุกขัง โลเก (กามตายด้านเป็นทุกข์ในโลก)
 • รักดีกินถั่ว รักชั่วกินเหล้า..รักดีรักชั่ว กินถั่วแกล้มกะเหล้าเอิ้ก ๆ ๆ
 • กำขี้ดีกว่ากำตด แต่ถ้ากำขี้สดๆกำตดจะดีกว่ากำขี้ (นะ)
 • ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
 • กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ไม้ไผ่ก้อไร้เทียมทาน
 • เห็นงานเป็นลม เห็นนมสู้ตาย สู้ว้อยยยยยยยยยย
 • ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

คติประจำใจข้าราชการ

คติประจำใจข้าราชการ คือ หลักการและค่านิยมที่ต้องปฏิบัติตามในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม คติประจำใจนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดังนั้น ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามคติประจำใจอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคติประจำใจของข้าราชการจะต้องเป็นไปตามหลักการและค่านิยมที่กำหนดโดยองค์กรและสังคม และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยไม่มีการละเลยหรือละเว้นใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นของประชาชนในข้าราชการ

คติประจำใจข้าราชการ
 • ทุกครั้งที่รู้สึกแย่ ให้มองคนที่แย่กว่าเรา
 • เป้าหมายในชีวิตไม่ได้มาจากการทำงานสำเร็จเสมอไป
 • ในทุกวิกฤติมีโอกาสใหม่ ๆ เสมอ
 • อย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า
 • อยากเก่งกว่าคนอื่น ต้องขยันมากกว่าเขาสองเท่า
 • ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตกว่าเดิม
 • อย่าเสียเวลากับคนที่มีแต่พลังลบ
 • ชีวิตไม่ได้มีแค่งานอย่างเดียว
 • วันนี้ดี พรุ่งนี้ไม่ดี เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
 • คนที่ไม่ล้มเหลว คือ คนที่ไม่ทำอะไรเลย
 • อย่าเด่นเกินนาย
 • ถ้าตั้งใจแล้ว ก็ต้องทำให้เต็มที่จนสุดทาง
 • ทางอยู่กับปาก กล้าถามในสิ่งที่ไม่รู้
 • ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
 • เราควบคุมความคิดและการกระทำของคนอื่นไม่ได้
 • หัดพูดคำว่า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้เป็น
 • อย่าเลือกงานที่เราไม่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของงาน
 • เรียนรู้จากหัวหน้าที่ดีและหัวหน้าที่แย่

คติประจําใจใส่พอร์ต

 • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 • ความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรก
 • พยายามจนกว่าจะสำเร็จ
 • ความพยายามไม่เคยทรยศใคร
 • การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
 • เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
 • ความฝันเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่
 • ความพากเพียรคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • อย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่
 • ทุกความพยายามมีคุณค่า
 • ความล้มเหลวคือบทเรียนสำคัญ
 • มองหาความงดงามในทุกวัน
 • ความกล้าหาญคือการเผชิญหน้ากับความกลัว
 • ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเรามุ่งมั่น
 • ความสำเร็จไม่ได้มาโดยบังเอิญ
 • รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • การให้คือความสุขที่แท้จริง
 • อยู่ในปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด
 • ทุกคนมีเวลาที่จะเปล่งประกาย
 • การทำงานเป็นทีมคือพลังที่ยิ่งใหญ่
 • การพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด
 • มุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ
 • คิดบวกและมองโลกในแง่ดี
 • การตั้งเป้าหมายทำให้เรามีทิศทาง
 • ความอดทนคือพลังที่ยิ่งใหญ่
 • เชื่อในความสามารถของทีม
 • ความสำเร็จต้องการความตั้งใจ
 • ทุกปัญหามีทางแก้
 • การทำดีเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอ
 • ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง
 • รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลง
 • คิดให้ไกล ทำให้ได้
 • ความรู้คือสมบัติล้ำค่า
 • ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด
 • ความเพียรพยายามเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • การให้กำลังใจตนเองสำคัญเสมอ
 • ทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ
 • อย่าละทิ้งความฝัน
 • ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่
 • การสร้างสรรค์เป็นหัวใจของความสำเร็จ
 • ยิ้มและทำทุกอย่างด้วยความสุข
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • การเรียนรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุด
 • ความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นกุญแจสำคัญ
 • เชื่อในสิ่งที่ทำและทำให้ดีที่สุด
 • การเติบโตมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์
 • มองหาโอกาสในทุกสถานการณ์
 • การสื่อสารที่ดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • ความตั้งใจจริงนำพาไปสู่ความสำเร็จ
 • ทำทุกอย่างด้วยใจรักและความมุ่งมั่น
 • ความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน
 • กระจายความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสการขาดทุน
 • ศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • อย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้
 • มีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 • ตั้งเป้าหมายระยะยาวและยึดมั่นในแผน
 • อย่าตามกระแสตลาดโดยไม่มีเหตุผล
 • รู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อตลาดผันผวน
 • ไม่ลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ
 • ติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนตามความเหมาะสม
 • ใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น
 • อย่าพยายามจับจังหวะตลาดเพียงอย่างเดียว
 • มองหาโอกาสในวิกฤต
 • รักษาสมดุลในพอร์ตการลงทุน
 • อย่าลืมพิจารณาค่าธรรมเนียมและภาษี
 • เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต
 • มีแผนสำรองเสมอ
 • อย่าลงทุนด้วยข้อมูลภายใน
 • ระวังการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง
 • ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
 • อย่าเปรียบเทียบผลตอบแทนของคุณกับคนอื่นมากเกินไป
 • รู้จักตัวเองและความสามารถในการรับความเสี่ยง
 • อย่าลืมพิจารณาสภาพคล่องของการลงทุน
 • ใช้กลยุทธ์ต้นทุนเฉลี่ย
 • มองภาพรวมของเศรษฐกิจและปัจจัยมหภาค
 • อย่าละเลยการวางแผนภาษี
 • ระมัดระวังการใช้เงินกู้ในการลงทุน
 • รู้จักตัดขาดทุนเมื่อจำเป็น
 • อย่าลืมพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ
 • ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พื้นฐาน
 • อย่าหลงเชื่อข่าวลือในตลาด
 • พิจารณาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง
 • รู้จักใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
 • อย่าลืมทบทวนและปรับเป้าหมายการลงทุนเป็นระยะ
 • ระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
 • ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงิน
 • อย่าละเลยการวางแผนเกษียณ
 • พิจารณาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
 • รู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • อย่าลืมพิจารณาความยั่งยืนของการลงทุน
 • ใส่ใจกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ลงทุน
 • รู้จักใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • อย่าละเลยการวางแผนมรดกและการส่งต่อทรัพย์สิน
 • พิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
 • รู้จักใช้ประโยชน์จากการรีบาลานซ์พอร์ต
 • อย่าลืมพิจารณาความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
 • ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รู้จักใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • อย่าละเลยการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
 • เชื่อมั่นในวิจารณญาณของตนเอง แต่พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

คติประจําใจการเรียน

 • เรียนรู้ทุกวัน ไม่ใช่เพียงเพื่อสอบ
 • ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
 • การเรียนรู้คือการลงทุนในอนาคต
 • ไม่กลัวที่จะล้มเหลว แต่กลัวที่จะไม่พยายาม
 • อ่านมากเขียนมาก เรียนรู้มาก
 • การศึกษาคือการเปิดประตูสู่โอกาส
 • ฝึกฝนทำให้เกิดความชำนาญ
 • ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นเรียนรู้
 • คิดก่อนทำ ทำอย่างมีแผน
 • อย่าท้อแท้ในวันที่เหนื่อย
 • ความสำเร็จเริ่มต้นจากการพยายาม
 • จงถามถ้าคุณไม่รู้
 • ความรู้มาจากการอ่านและประสบการณ์
 • ใฝ่หาความรู้จากทุกแหล่ง
 • ทบทวนความรู้เพื่อความชำนาญ
 • จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง
 • ความขยันคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • อดทนและพยายาม
 • ทำสิ่งที่รักแล้วความสำเร็จจะตามมา
 • เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้ไม่รู้จบ
 • คิดบวกเสมอ
 • ความพยายามไม่มีวันทรยศคุณ
 • ฝึกฝนทุกวัน
 • จงทำสิ่งที่ยากเพื่อเติบโต
 • เรียนรู้จากคนรอบข้าง
 • จงรักษาความสุขในการเรียนรู้
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน
 • ความรู้คือพลัง
 • อดทนต่อความยากลำบาก
 • อย่าหยุดพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้จากประสบการณ์
 • ความสำเร็จมาจากความพยายาม
 • ฝึกสมองทุกวัน
 • จงอย่ายอมแพ้
 • เรียนรู้จากความล้มเหลว
 • จงขยันและอดทน
 • ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้
 • ความรู้คือการเติบโต
 • จงตั้งใจทำให้ดีที่สุด
 • เรียนรู้จากทุกที่
 • อ่านและศึกษาทุกวัน
 • จงมีวินัยในตนเอง
 • ฝึกฝนและทบทวนเสมอ
 • จงเปิดใจกับความรู้ใหม่
 • ความมุ่งมั่นจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • เรียนรู้เพื่อสร้างอนาคต
 • การศึกษาคือการลงทุนที่ดีที่สุด
 • ความรู้คือขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมด
 • การเรียนรู้คือการลงทุนในตัวเอง
 • ทุกความผิดพลาดคือบทเรียน
 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • เรียนรู้วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
 • ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายาม
 • การศึกษาคือเครื่องมือเปลี่ยนแปลงโลก
 • เรียนรู้จากอดีต ลงมือในปัจจุบัน สร้างอนาคต
 • ทุกปัญหามีทางออก
 • ความสำเร็จเริ่มต้นจากความกล้าที่จะลงมือทำ
 • การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
 • ความรู้คือประตูสู่โอกาส
 • ทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • ความสำเร็จไม่ได้วัดจากเกรด แต่วัดจากความพยายาม
 • จงเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
 • การเรียนรู้คือการเติบโต
 • ความล้มเหลวคือก้าวแรกของความสำเร็จ
 • จงมุ่งมั่นในเป้าหมาย แต่ยืดหยุ่นในวิธีการ
 • ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ ไม่ใช่แค่ความฝัน
 • ทุกความท้าทายคือโอกาสในการพัฒนา
 • การศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
 • จงเรียนรู้จากความผิดพลาด แต่อย่าย่ำอยู่กับมัน
 • ความสำเร็จเป็นผลรวมของความพยายามเล็กๆ ทุกวัน
 • การเรียนรู้คือกุญแจสู่อิสรภาพ
 • จงเชื่อในตัวเอง แม้ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณ
 • ความรู้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากคุณได้
 • การเรียนรู้คือการเปิดโลกทัศน์
 • ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการก้าวแรก
 • จงเรียนรู้เพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อจำ
 • ความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณได้รับ แต่วัดจากสิ่งที่คุณกลายเป็น
 • การศึกษาคือเส้นทางสู่อนาคตที่สดใส
 • จงมองหาโอกาสในการเรียนรู้จากทุกสถานการณ์
 • ความรู้คือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ
 • การเรียนรู้คือการเติบโตทางปัญญา
 • จงเป็นนักเรียนตลอดชีวิต
 • ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • จงท้าทายตัวเองทุกวัน
 • การศึกษาคือการลงทุนในอนาคตของคุณ
 • ความรู้คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด
 • จงเรียนรู้จากความผิดพลาด และเติบโตจากประสบการณ์
 • ทุกปัญหามีทางออก จงอย่ายอมแพ้
 • การเรียนรู้คือการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 • จงมุ่งมั่นในเป้าหมาย แต่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ
 • ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ
 • การศึกษาคือการสร้างโอกาสให้ตัวเอง
 • จงเรียนรู้จากทุกคน ทุกสถานการณ์
 • ความรู้คือพลังที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ
 • การเรียนรู้คือการเปิดประตูสู่โลกแห่งโอกาส
 • จงเชื่อในศักยภาพของตัวเอง และไม่หยุดที่จะพัฒนา

คติประจําใจเพื่ออนาคต

 • จงเชื่อมั่นในตัวเอง ความสำเร็จเริ่มต้นจากความเชื่อ
 • เรียนรู้จากความผิดพลาด ทุกข้อผิดพลาดคือบทเรียน
 • ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยง่าย จงอดทนและพยายาม
 • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตจะสดใส
 • จงกล้าที่จะฝัน และกล้าที่จะทำฝันให้เป็นจริง
 • ความสุขอยู่ที่การเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
 • จงเป็นตัวของตัวเอง อย่าพยายามเป็นคนอื่น
 • ทุกปัญหามีทางออก จงมองหาโอกาสในทุกวิกฤต
 • ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ ไม่ใช่แค่การคิด
 • จงให้อภัยตัวเองและผู้อื่น เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า
 • จงมีวินัยในตนเอง นี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • เรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้คือพลัง
 • จงมีความกตัญญู ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 • ทำดีได้ดี อย่าย่อท้อต่ออุปสรรค
 • จงมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
 • ความสุขเริ่มต้นจากภายใน จงรักและเข้าใจตัวเอง
 • จงมีความหวังเสมอ แม้ในยามมืดมิด
 • ทุกวันคือโอกาสใหม่ จงใช้ให้คุ้มค่า
 • จงมีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง
 • ความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยเงินทอง แต่วัดด้วยความสุขและความพึงพอใจ
 • จงเป็นผู้ให้ การให้คือการรับที่แท้จริง
 • จงรักษาสุขภาพกายและใจ ร่างกายแข็งแรงนำมาซึ่งจิตใจที่เข้มแข็ง
 • จงมีความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 • ความสำเร็จของผู้อื่นไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลว จงยินดีกับผู้อื่น
 • จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสำเร็จไม่ได้ทำให้คุณเหนือกว่าใคร
 • จงมีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเกิดจากความคิดนอกกรอบ
 • จงรักษาคำพูด การรักษาสัญญาสร้างความน่าเชื่อถือ
 • จงมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
 • จงมีความเมตตา ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 • ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่
 • จงมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 • จงมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนั้น
 • จงมีความอดทน ความสำเร็จต้องใช้เวลา
 • จงรู้จักพอเพียง ความสุขอยู่ที่ความพอใจ
 • จงมีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นนำมาซึ่งโอกาส
 • จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับอดีต
 • จงมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่หยิ่งยโส
 • จงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 • จงมีความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีสร้างผู้นำคนต่อไป
 • จงมีความกล้าที่จะแตกต่าง ความแตกต่างสร้างความโดดเด่น
 • จงมีความสมดุลในชีวิต ทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • จงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • จงมีความรักในสิ่งที่ทำ ความรักในงานนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • จงมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
 • จงมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ครอบครัวคือรากฐานของชีวิต
 • จงมีความกล้าที่จะขอความช่วยเหลือ การขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอ
 • จงมีความเคารพในความแตกต่าง ความหลากหลายสร้างความแข็งแกร่ง
 • จงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด
 • จงมีความหวังและความฝัน เพราะความฝันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
 • อย่ายอมแพ้เมื่อยังมีแรงสู้
 • สิ่งที่ยากลำบากในวันนี้ คือความภูมิใจในวันหน้า
 • อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางความฝัน
 • จงเป็นผู้ที่เรียนรู้จากความล้มเหลว
 • ความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำ
 • ความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้
 • จงเชื่อมั่นในตนเองเสมอ
 • การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
 • ความสุขเริ่มต้นจากภายใน
 • การให้สำคัญกว่าการรับ
 • การบริหารเวลาเป็นทักษะที่สำคัญ
 • ชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด
 • การทำงานหนักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี
 • ความสำเร็จไม่มาจากความฝัน แต่มาจากการลงมือทำ
 • การสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • การฟังสำคัญกว่าการพูด
 • ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ
 • จงรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
 • ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • ความเมตตาคือคุณค่าที่ไม่สูญหาย
 • จงยืนหยัดในความยุติธรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่นำพาความเปลี่ยนแปลง
 • การวางแผนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
 • ความสมดุลในชีวิตคือสิ่งที่ต้องพยายามหา
 • การเรียนรู้จากผู้อื่นทำให้เราเติบโต
 • จงมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทาง
 • จงรักและรับผิดชอบในงานที่ทำ
 • จงรู้คุณค่าในตัวเอง
 • การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญ
 • ความฝันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่
 • จงพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • จงหาความสุขในสิ่งที่ทำ
 • จงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน
 • การพักผ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • ความเสียสละคือคุณค่าที่สูงสุด
 • จงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต
 • การยอมรับความจริงเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง
 • จงใช้เวลาให้คุ้มค่า
 • การมีทัศนคติที่ดีคือกุญแจสู่ความสุข
 • การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เราได้รับความเคารพ
 • จงกล้าคิด กล้าทำ กล้าฝัน
 • จงรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • จงตั้งใจและพยายามให้ถึงที่สุด
 • การมีความสุขในสิ่งเล็กน้อยทำให้ชีวิตมีความหมาย
 • จงเป็นคนดีและทำความดีเสมอ

คติประจําใจความพยายาม

 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นั่น
 • ไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาโดยปราศจากความพยายาม
 • ความล้มเหลวคือบทเรียน ความพยายามคือครู
 • จงอดทนกับความยากลําบาก แล้วคุณจะได้พบกับความสําเร็จ
 • ทุกก้าวแห่งความพยายามนําพาคุณใกล้เป้าหมายมากขึ้น
 • ความสําเร็จไม่ได้วัดจากผลลัพธ์ แต่วัดจากความพยายามที่ทุ่มเท
 • ความพยายามคือกุญแจสู่ความเป็นเลิศ
 • อย่ายอมแพ้ในวันนี้ เพราะนั่นอาจเป็นวันที่คุณใกล้ความสําเร็จที่สุด
 • ความพยายามไม่มีวันสูญเปล่า มันจะสร้างคุณให้แข็งแกร่งขึ้นเสมอ
 • จงทําวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
 • ความสําเร็จเป็นผลรวมของความพยายามเล็กๆ ที่ทําซ้ําทุกวัน
 • ความพยายามคือหนทางเดียวที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้น เป็นไปได้
 • อุปสรรคคือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมาย
 • จงทํางานหนักในเงียบ ปล่อยให้ความสําเร็จส่งเสียงดัง
 • ความพยายามคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันและความเป็นจริง
 • จงมองหาโอกาสในทุกความท้าทาย
 • ความพยายามวันนี้ นํามาซึ่งความสําเร็จในวันพรุ่งนี้
 • ไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จ มีแต่เส้นทางแห่งความพยายาม
 • จงเรียนรู้จากความผิดพลาด และลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้ง
 • ความพยายามคือพลังที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
 • จงทําในสิ่งที่คุณกลัว และความกลัวจะหายไป
 • ความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถ แต่มาจากความพยายาม
 • จงอดทนกับความเจ็บปวดในวันนี้ และสนุกกับความแข็งแกร่งในวันหน้า
 • ความพยายามคือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
 • จงทําต่อไป แม้ว่าทุกคนจะคาดหวังให้คุณล้มเลิก
 • ความล้มเหลวคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาด
 • จงเชื่อว่าคุณทําได้ และคุณจะทําได้ครึ่งทางแล้ว
 • ความพยายามคือสิ่งเดียวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ
 • จงทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
 • ความสําเร็จคือการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว ไม่ใช่การกระโดดครั้งเดียว
 • ความพยายามคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • จงทําในสิ่งที่คุณรัก และรักในสิ่งที่คุณทํา
 • ความสําเร็จเป็นผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆ ที่ถูกต้อง
 • จงเรียนรู้จากความล้มเหลว และใช้มันเป็นแรงผลักดันสู่ความสําเร็จ
 • ความพยายามคือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนพิเศษ
 • จงทําวันนี้ให้มีค่า อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้
 • ความสําเร็จไม่ได้วัดจากตําแหน่งที่คุณไปถึง แต่วัดจากอุปสรรคที่คุณเอาชนะ
 • จงมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์
 • ความพยายามคือสิ่งที่ทําให้ความฝันเป็นจริง
 • จงเชื่อในตัวเอง แม้ในยามที่ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณ
 • ความล้มเหลวคือก้าวแรกสู่ความสําเร็จ
 • จงทําให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน แล้วผลลัพธ์จะตามมาเอง
 • ความพยายามคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่น
 • จงมุ่งมั่นในเป้าหมาย แต่อย่าลืมมีความสุขกับการเดินทาง
 • ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการทําซ้ําๆ ทุกวัน
 • จงเรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้มันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จ
 • ความพยายามคือหัวใจของความสําเร็จทุกอย่างในชีวิต
 • ความพยายามคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • เมื่อมีความพยายาม ก็จะมีความหวัง
 • อย่าหยุดพยายาม แม้จะยากลำบากเพียงใด
 • ความสำเร็จไม่ได้มาง่าย ๆ แต่ความพยายามทำให้มันเป็นไปได้
 • พยายามในทุกสิ่งที่ทำ ความสำเร็จจะตามมา
 • เมื่อมีความตั้งใจ ความพยายามจะตามมาเอง
 • ความพยายามคือขั้นตอนแรกของความสำเร็จ
 • ถ้าไม่พยายาม จะไม่มีวันรู้ว่าทำได้หรือไม่
 • ความพยายามในวันนี้คือผลลัพธ์ในวันพรุ่งนี้
 • ทุกความพยายามมีค่ามากกว่าที่คิด
 • ความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ นำไปสู่ความสำเร็จใหญ่
 • การพยายามไม่เคยสูญเปล่า
 • ความพยายามทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
 • เมื่อมีความพยายาม ความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกล
 • ความพยายามไม่เคยหลอกลวง
 • การพยายามทำให้เราเติบโต
 • ทุกครั้งที่ล้ม พยายามลุกขึ้นใหม่
 • ความพยายามทำให้เรามีความสามารถมากขึ้น
 • พยายามให้มากขึ้นเมื่อเจออุปสรรค
 • ความสำเร็จเกิดจากความพยายามซ้ำ ๆ
 • ความพยายามเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันสูญเสีย
 • ความพยายามคือแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป
 • การพยายามเป็นการสร้างโอกาส
 • ความพยายามทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
 • ความสำเร็จเป็นผลของความพยายามที่ไม่ย่อท้อ
 • ความพยายามทำให้เรารู้จักคุณค่าของความสำเร็จ
 • ไม่มีสิ่งใดที่เกินความพยายามของเรา
 • ความพยายามคือการสร้างทางเดินของตัวเอง
 • ความพยายามเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น
 • ความสำเร็จเป็นผลของความพยายามที่ตั้งใจ
 • พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์
 • ความพยายามคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด
 • ความสำเร็จไม่ได้มาง่าย ๆ แต่ความพยายามทำให้เป็นไปได้
 • ความพยายามทำให้เราไม่ยอมแพ้
 • พยายามให้เต็มที่ในทุกครั้งที่ทำ
 • ความพยายามคือการฝึกฝนตัวเอง
 • พยายามทำให้มากขึ้นเมื่อเจออุปสรรค

คติประจําใจเป็นคำสอนที่สั้นและกระชับแต่มีความหมายลึกซึ้ง สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ คติประจําใจบางคำสอนอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจากคำสอนของบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าคติประจําใจเหล่านั้นจะมาจากไหน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่มีประโยชน์และควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องเลือกคติประจําใจที่เข้ากับตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม เมื่อเรายึดมั่นในคติประจําใจที่ดีแล้ว ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอ้างอิง:

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button