โซเชียล

100 คติประจําใจสั้น ๆ สอนใจ 2567 สร้างแรงบันดาลใจ!

คติประจำใจเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำอะไรในชีวิต ต้องมีปณิธาน หรือความปราถนาในการทำเรื่องราวบางอย่างให้สำเร็จ ไม่ได้ใช้เพื่อเพียงเป็นคติประจำใจ และความมุ่งมั่นเท่านั้น แต่อาจเป็นสิ่งที่เราหวังกระตุ้นเตือนบางสิ่งให้กับคนอื่นให้ลุกขึ้นมาทบทวนความคิด หรือมีความพยายามมากขึ้น ในแต่ละคนก็ต่างความคิด ต่างคนก็ต่างมี “คติ” ประจำตัวเองที่แตกต่างกันออกไป

คติประจําใจ คืออะไร?

คติประจําใจ คืออะไร?

คติประจำใจ (Motto) คือ ประโยคหรือคำคมสั้น ๆ ที่เมื่อมาเรียงร้อยต่อกันแล้ว สามารถมอบข้อคิดและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิต ซึ่งหลายคนอาจยึดถือไว้เป็นคติประจำตัว สำหรับทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

คติประจำใจที่ดีควรเป็นคำพูดที่สั้น ๆ กระชับ แต่มีความหมายลึกซึ้ง สามารถสื่อถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตหรือความเชื่อของผู้พูดได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังควรเป็นสิ่งที่สามารถยึดถือปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างคติประจำใจที่ดี เช่น

 • ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • ทำในสิ่งที่รัก
 • อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
 • ให้อภัยให้เร็วที่สุด
 • ช่วยเหลือผู้อื่น

คติประจำใจสามารถเป็นแรงจูงใจให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ การเลือกคติประจำใจที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมั่นคง

คติประจําใจสั้น ๆ

คติประจําใจสั้น ๆ คือ แนวคิดหรือแนวทางการคิดเชิงบวกหรือเชิงลบที่มีความสั้นๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีและมีสมาธิในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น การมีคติประจําใจสั้น ๆ ยังช่วยให้เรามีการจัดการเรื่องความเครียดและความวุ่นวายในชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การมีคติประจําใจสั้น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญและควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างสม่ำเสมอ

คติประจําใจสั้น ๆ
 • อดีตคือบทเรียน ปัจจุบันคือของขวัญ อนาคตคือสิ่งที่รอให้เราสร้าง
 • ล้มได้ แต่อย่าลุกเลิก
 • ชีวิตมีขึ้นมีลง จงเรียนรู้ที่จะยืนหยัด
 • จงรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • อย่ากลัวที่จะฝัน จงกล้าที่จะทำ
 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • ความผิดพลาดคือบทเรียน สอนให้เราเติบโต
 • จงมองโลกในแง่ดี คิดบวก ใจจะสุข
 • จงมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต
 • จงรู้จักขอบคุณสำหรับสิ่งที่มี
 • จงแบ่งปัน แบ่งปันคือหัวใจของความสุข
 • จงให้อภัย อดีตคืออดีต จงอยู่กับปัจจุบัน
 • จงมีเมตตาต่อผู้อื่น เริ่มต้นที่ตัวเรา
 • จงรักและดูแลครอบครัว เพราะพวกเขาคือกำลังใจ
 • จงมีเพื่อนแท้ คอยอยู่เคียงข้างเสมอ
 • จงเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาตัวเอง
 • จงมีเป้าหมายในชีวิต มุ่งมั่น ตั้งใจ
 • จงมีวินัย ใจเย็น อดทน
 • จงมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่
 • จงมีสุขภาพที่ดี กายและใจ
 • จงมีสติ รู้เท่าทันความคิด
 • จงมีสมาธิ จดจ่อกับปัจจุบัน
 • จงมีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์
 • จงมีความกล้าหาญ เผชิญหน้ากับอุปสรรค
 • จงมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง
 • จงมีทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์
 • จงมีทักษะการสื่อสาร เข้าใจผู้อื่น
 • จงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ หาทางออก
 • จงมีทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกัน
 • จงมีทักษะการเป็นผู้นำ นำพาองค์กร
 • ชีวิตมีขึ้นมีลง จงเรียนรู้ที่จะเผชิญปัญหา
 • ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จงรักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
 • อดีตคือสิ่งที่ผ่านมา จงมุ่งไปข้างหน้า
 • อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • ความฝันอยู่ไม่ไกล เพียงแค่ลงมือทำ
 • หนทางสู่ความสำเร็จ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
 • จงเชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้
 • ล้มแล้วลุก ยืนหยัดต่อไป
 • ชีวิตมีเพียงครั้งเดียว จงใช้ชีวิตให้มีความหมาย
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • รู้จักให้ รู้จักรับ ใจจะสุข
 • ความสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นจากภายใน
 • รู้จักพอเพียง ชีวิตจะสงบสุข
 • แบ่งปันน้ำใจ โลกจะน่าอยู่
 • ชีวิตมีรสชาติ จงลิ้มลองทุกความรู้สึก
 • ธรรมชาติคือครู สอนให้เรารู้จักชีวิต
 • ศีลธรรมนำชีวิต สู่ความเจริญ
 • กตัญญูรู้คุณ สำคัญยิ่ง
 • มิตรภาพแท้ หายากยิ่ง
 • รักษาเวลา รักษาโอกาส
 • สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
 • อ่อนน้อมถ่อมตน น่าชื่นชม
 • ให้อภัยผู้อื่น ใจจะเบิกบาน
 • รู้จักปล่อยวาง ชีวิตจะสุข
 • ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
 • มองโลกตามความเป็นจริง
 • เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
 • จงมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ
 • อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
 • ให้เวลากับครอบครัว
 • ชีวิตคือความหวัง
 • อย่าให้ใครมาทำลายความฝันของเรา
 • ชีวิตคือความมหัศจรรย์
 • กล้าที่จะฝัน
 • มีความกตัญญูรู้คุณ
 • รักตัวเอง
 • มีความรับผิดชอบ
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
 • อย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจของเรา
 • ทำในสิ่งที่รัก
 • ให้อภัยให้เร็วที่สุด
 • ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ชีวิตคือบทเรียน
 • อย่าให้สิ่งใดมาหยุดยั้งเรา
 • กตัญญู
 • ชีวิตคือโอกาส
 • ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้าง
 • รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ชีวิตคือความท้าทาย
 • อย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำร้ายเรา
 • ซื่อสัตย์
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • อย่าให้ใครมาทำลายความสุขของเรา
 • อย่าตัดสินคนอื่น
 • มีความอดทน
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความเอื้ออาทร
 • อยู่กับปัจจุบัน
 • ชีวิตคือความสุข
 • อย่าให้ใครมากำหนดชีวิตเรา
 • มองโลกในแง่ดี
 • ชีวิตคือของเรา
 • เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ
 • ใช้ชีวิตอย่างสมถะ
 • มีความสุขกับสิ่งที่มี
 • ใช้เวลาอยู่กับคนที่รัก
 • ชีวิตคือความสวยงาม
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
 • ชีวิตคือความรัก
 • มีความเมตตากรุณา
 • ชีวิตคือสิ่งที่เราเลือก
 • อย่าให้ใครมาทำร้ายจิตใจเรา
 • อย่าให้ใครมาทำลายความเชื่อมั่นของเรา
 • ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • มีความเพียรพยายาม
 • อย่ายึดติดกับอดีต

คติประจําใจเชิงบวก

คติประจําใจเชิงบวก คือ การมองโลกในแง่ดี และเน้นในสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นในสิ่งที่ไม่ดี หรือเสียใจ ความคิดเชิงบวกนี้จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงาน และช่วยให้เรามีความสุขในชีวิต นอกจากนี้ คติประจําใจเชิงบวกยังช่วยให้เรามีความเข้าใจและเห็นด้วยกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ดังนั้น คติประจําใจเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญและควรมีในชีวิตประจําวันของเรา

คติประจําใจเชิงบวก
 • แม้ชีวิตจะมีสักร้อยเรื่องที่ทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้มันเห็นว่าคุณมีอีกตั้งพันเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้
 • จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา
 • มีเพียงมุมเดียวของจักรวาล ที่คุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้นั่นคือตัวคุณเอง
 • ยอมลงทุนด้วยความเหนื่อยในวันนี้ อนาคตจะมอบผลกำไรตอบแทนให้คุณ
 • ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
 • ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้ หากคุณไม่ยอมรับมัน
 • แม้ชีวิตจะมีสักร้อยเรื่องที่ทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้มันเห็นว่าคุณมีอีกตั้งพันเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้
 • ความสุขนั้นอยู่ระหว่างทาง หาใช่ที่จุดหมายปลายทาง
 • บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ…ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ
 • คนเราต้องมีความหวัง แต่ต้องไม่ใช้ความหวังกดดันตัวเองจนเครียดและฆ่าตัวตาย เพราะนั่นไม่ใช่ความหวัง แต่เป็นความงี่เง่า
 • อย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่น จงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง
 • ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตกว่าเดิม
 • ใบหน้าที่สวยงามจะไม่มีความหมายอะไร หากหัวใจอัปลักษณ์
 • ก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวให้ได้ ส่วนใจที่ไปต่อคือความสำเร็จ
 • หากในตอนแรกคุณไม่ประสบความสำเร็จ จงลองอีกครั้ง
 • คนที่สำเร็จทุกคน คือ คนที่เจอปัญหาแต่แก้ได้สำเร็จ
 • มีอะไหล่ชีวิต คือ “ความมุ่งมั่น” และเครื่องยนต์ส่งทุกวัน คือ ”ความเพียร” จะต้องนำพาตัวเองไปถึง ”จุดหมาย” คือ ”ความสำเร็จ”
 • หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง
 • ถูกเกลียดเพราะเป็นตัวของตัวเอง ยังดีกว่ามีคนรักในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น
 • สูงสุดของความสำเร็จ ต้องมีมานะและเด็ดเดี่ยวเสมอ
 • ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ชีวิตเราย่อมมีความหวังเสมอ
 • ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
 • อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

คติประจำใจภาษาอังกฤษสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและคุณค่า ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และช่วยให้เรามองเห็นความงามของโลกใบนี้ การเลือกคติประจำใจที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาให้ดีshare

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
สิ่งที่บอกถึงความฉลาดได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นจินตนาการ (คำคมของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ( Albert Einstein))

Become the world’s most througful friend.
จงทำตัวเป็นเพื่อนที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ

Independence is happiness.
อิสระภาพคือความสุข

Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.
อย่ากลัวที่จะล้มเหลว แต่จงกลัวที่จะไม่ได้ลองทำตามความฝันของตัวเอง

The only thing constant in life is change.
สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิต นั้นก็คือความเปลี่ยนแปลง

One of the secrets to happiness is Stop worrying about what other people think about us.
หนึ่งในเคล็ดลับของความสุขคือ เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา

Failure is simply the opportunity to begin again this time more intelligently.
ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งเดิมอีกครั้งอย่างชาญฉลาดกว่าเดิม

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Don’t think too much, just do it.
อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมาย ก็แค่ลงมือทำ

The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยม ก็คือต้องรักในสิ่งที่คุณทำ และชอบทำในสิ่งที่คุณเป็น

When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.
เมื่อคุณมีความฝัน คุณจะต้องคว้ามันเอาไว้ และไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปเชียวนะ

The things that we love tell us what we are.
สิ่งที่เรารักจะบ่งบอกสิ่งที่เราเป็น

Live life to the fullest, and focus on the positive.
ใช้ชีวิตให้เต็มที่และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นบวก

It’s never too late to start again.
ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Even if you fall down, you’re still moving forward.
แม้ว่าคุณจะล้มลง แต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไป

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

If you are afraid of change, you will be afraid for the rest of your life because nothing in this world is unchangeable.
ถ้าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลง คุณจะกลัวไปตลอดชีวิต เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง

Your future is created by what you do today, not tomorrow.
อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้

Experience tells you what to do; Confidence allows you to do it.
ประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรทำอะไร แต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำอย่างเด็ดขาด

Life is too short to waste time hating anyone
ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาเกลียดใคร

The pain of yesterday is the strength of today.
ความเจ็บปวดของวันวานในอดีตจะกลายเป็นความเข้มแข็งในวันนี้

Don’t forget to remind yourself that it’s okay to make mistakes.
อย่าลืมเตือนตัวเองนะว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเสียหาย

Expect nothing and appreciate everything.
อย่าคาดหวังสิ่งใดมากนัก แต่จงเห็นคุณค่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

The first step is you have to say that you can.
สิ่งแรกที่คุณต้องพูดคือ คุณทำได้

Do what you love.Love what you do.
ทำในสิ่งที่รัก และ​รักในสิ่งที่ทำ

The only man who never makes mistakes is the man who never does anything
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

We can’t dip into the future
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

คติประจำใจกวน ๆ ฮา ๆ

คติประจำใจที่มีความตลกขบขันนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้ในสถานการณ์ที่เป็นการสื่อสารทางธุรกิจหรือการเขียนเอกสารทางการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพและเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ควรใช้คำพูดหรือภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

คติประจำใจกวน ๆ ฮา ๆ
 • คนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล
 • ทำดี ย่อมได้ดี ทำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง
 • บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ… ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ.. ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ!
 • อย่ามีหัว..ไว้ให้แค่ผมขึ้น.(รู้จักใช้ซะบ้างสมองอ่ะ..เดี๋ยวมันจะฝ่อ)
 • ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
 • เจ็บแล้วจำ คือ คน เจ็บแล้วทน คือ ควาย
 • พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้
 • ไปให้สุดแล้วหยุด แค่คำว่าพอ
 • สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
 • จงซื่อสัตย์กับแฟนตัวเอง แล้วจงครื้นเครงกับแฟนคนอื่น
 • หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง
 • มาสาย กลับก่อน นอนกลางวัน มันส์กลางคืน
 • สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้
 • ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
 • ทำคืนนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด (อันนี้ขำขำแอบทะลึ่งเล็กน้อย)
 • สุขใดไม่เท่าล้วงกระเป๋า แล้วเจอตังค์
 • คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด..คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของ..คนฉลาดที่แกล้งโง่
 • สามีคือเป้าหมาย ผู้ชายคือทางผ่าน คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น
 • การดื่มเหล้าให้เมาไม่ใช่ยี่ห้อของสุรา..การศึกษาคือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน
 • ยามศึกเรารบ ยามสงบเราปฏิวัติ
 • อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ
 • เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผ่อน (สำหรับคนจะแต่งงาน อิอิ)
 • ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
 • มนุษย์ แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหาร แต่โตได้ด้วยความลำบาก
 • เมียรวยช่วยเราได้
 • เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนกินไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน
 • ชะตาฟ้าลิขิต แต่ชีวิตนะของกู
 • รักแท้ต้องแย่งชิง รักจริงต้องปล่อยไป
 • ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร แต่ตัดใจต้องใช้เวลา
 • กาเม มอระนัง ทุกขัง โลเก (กามตายด้านเป็นทุกข์ในโลก)
 • รักดีกินถั่ว รักชั่วกินเหล้า..รักดีรักชั่ว กินถั่วแกล้มกะเหล้าเอิ้ก ๆ ๆ
 • กำขี้ดีกว่ากำตด แต่ถ้ากำขี้สดๆกำตดจะดีกว่ากำขี้ (นะ)
 • ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
 • กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ไม้ไผ่ก้อไร้เทียมทาน
 • เห็นงานเป็นลม เห็นนมสู้ตาย สู้ว้อยยยยยยยยยย
 • ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

คติประจำใจข้าราชการ

คติประจำใจข้าราชการ คือ หลักการและค่านิยมที่ต้องปฏิบัติตามในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม คติประจำใจนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดังนั้น ข้าราชการจำเป็นต้องปฏิบัติตามคติประจำใจอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคติประจำใจของข้าราชการจะต้องเป็นไปตามหลักการและค่านิยมที่กำหนดโดยองค์กรและสังคม และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยไม่มีการละเลยหรือละเว้นใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นของประชาชนในข้าราชการ

คติประจำใจข้าราชการ
 • ทุกครั้งที่รู้สึกแย่ ให้มองคนที่แย่กว่าเรา
 • เป้าหมายในชีวิตไม่ได้มาจากการทำงานสำเร็จเสมอไป
 • ในทุกวิกฤติมีโอกาสใหม่ ๆ เสมอ
 • อย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า
 • อยากเก่งกว่าคนอื่น ต้องขยันมากกว่าเขาสองเท่า
 • ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตกว่าเดิม
 • อย่าเสียเวลากับคนที่มีแต่พลังลบ
 • ชีวิตไม่ได้มีแค่งานอย่างเดียว
 • วันนี้ดี พรุ่งนี้ไม่ดี เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
 • คนที่ไม่ล้มเหลว คือ คนที่ไม่ทำอะไรเลย
 • อย่าเด่นเกินนาย
 • ถ้าตั้งใจแล้ว ก็ต้องทำให้เต็มที่จนสุดทาง
 • ทางอยู่กับปาก กล้าถามในสิ่งที่ไม่รู้
 • ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
 • เราควบคุมความคิดและการกระทำของคนอื่นไม่ได้
 • หัดพูดคำว่า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้เป็น
 • อย่าเลือกงานที่เราไม่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของงาน
 • เรียนรู้จากหัวหน้าที่ดีและหัวหน้าที่แย่

คติประจําใจเป็นคำสอนที่สั้นและกระชับแต่มีความหมายลึกซึ้ง สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ คติประจําใจบางคำสอนอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจากคำสอนของบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าคติประจําใจเหล่านั้นจะมาจากไหน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่มีประโยชน์และควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องเลือกคติประจําใจที่เข้ากับตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม เมื่อเรายึดมั่นในคติประจําใจที่ดีแล้ว ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอ้างอิง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button