โซเชียล

50 คําคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ พร้อมแปลไทย!

ชีวิตอิสระเป็นเป้าหมายของใครหลายคน บางคนอาจใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่เรียบง่าย ไร้พันธนาการ ในขณะที่บางคนอาจใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าคุณจะใฝ่ฝันถึงชีวิตอิสระแบบไหนก็ตาม คำคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ พร้อมแปลไทยเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและก้าวไปสู่การใช้ชีวิตอิสระที่คุณต้องการ

Advertisement

คําคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ พร้อมแปลไทยเหล่านี้ รวบรวมมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากมาย เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, และวอร์เรน บัฟเฟตต์ คำคมเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยแง่คิดที่ลึกซึ้งและน่าขบคิด จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของชีวิตอิสระ และค้นพบหนทางที่จะใช้ชีวิตอิสระอย่างแท้จริง

คําคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ

ชีวิตอิสระเป็นชีวิตที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝัน คือการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆ สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสายตาของคนอื่น แน่นอนว่าการมีชีวิตอิสระนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นคำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตอิสระ 50 คำ พร้อมแปลไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตอย่างอิสระ

Freedom is the oxygen of the soul. – Robert Frost
แปล: อิสรภาพคือออกซิเจนของจิตวิญญาณ

Freedom is not an act, but a habit. – William Hazlitt
แปล: อิสรภาพไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

The price of freedom is eternal vigilance. – Thomas Jefferson
แปล: อิสรภาพมีราคาที่ต้องแลกมาด้วยการตื่นตัวอยู่เสมอ

Freedom is the right to do what you want, when you want, where you want, as long as you don’t interfere with someone else doing the same. – Robert Heinlein
แปล: อิสรภาพคือสิทธิในการทำในสิ่งที่ต้องการ เมื่อต้องการ ที่ไหนที่ต้องการ ตราบใดที่คุณไม่รบกวนไม่ให้คนอื่นทำเช่นเดียวกัน

The only way to be free is to love. – Osho
แปล: หนทางเดียวที่จะเป็นอิสระคือความรัก

True freedom is the freedom to be yourself. – Jim Morrison
แปล: อิสรภาพที่แท้จริงคืออิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเอง

Freedom is not the absence of commitment, but the ability to choose. – Paulo Coelho
แปล: อิสรภาพไม่ใช่การขาดความผูกพัน แต่คือความสามารถในการเลือก

Freedom is not something that is given to you; it is something that you take. – Gloria Steinem
แปล: อิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่มอบให้คุณ แต่เป็นสิ่งที่คุณคว้ามา

Freedom is the right to be different. – Charles Handy
แปล: อิสรภาพคือสิทธิที่จะแตกต่าง

Freedom is the power to live your life on your own terms. – Ayn Rand
แปล: อิสรภาพคือพลังในการใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง

Freedom is not a gift; it is a conquest. – Pearl S. Buck
แปล: อิสรภาพไม่ใช่ของขวัญ แต่เป็นการพิชิต

Freedom is not an idea; it is a practice. – William Faulkner
แปล: อิสรภาพไม่ใช่ความคิด แต่คือการปฏิบัติ

Freedom is not the absence of necessity, but the ability to choose. – Albert Camus
แปล: อิสรภาพไม่ใช่การขาดความจำเป็น แต่คือความสามารถในการเลือก

Freedom is the ability to do anything you want, as long as you don’t hurt anyone else. – John Stuart Mill
แปล: อิสรภาพคือความสามารถในการทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ ตราบใดที่คุณไม่ทำร้ายใคร

Freedom is the right to live your life on your own terms, without interference from others. – Emma Goldman
แปล: อิสรภาพคือสิทธิในการใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้อื่น

Freedom is the ability to choose your own destiny. – Nelson Mandela
แปล: อิสรภาพคือความสามารถในการเลือกชะตากรรมของคุณเอง

Freedom is the power to think your own thoughts. – Jean-Paul Sartre
แปล: อิสรภาพคือพลังในการคิดความคิดของคุณเอง

Freedom is the right to be yourself, without fear of judgment. – Brené Brown
แปล: อิสรภาพคือสิทธิในการเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องกลัวการตัดสิน

Freedom is the ability to choose your own path. – Oprah Winfrey
แปล: อิสรภาพคือความสามารถในการเลือกเส้นทางของคุณเอง

Freedom is the right to live your life without fear. – Martin Luther King Jr.
แปล: อิสรภาพคือสิทธิในการใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัว

Freedom is the right to be happy. – John Lennon
แปล: อิสรภาพคือสิทธิในการมีความสุข

Freedom is the right to be loved. – Rumi
แปล: อิสรภาพคือสิทธิที่จะได้รับความรัก

Freedom is the right to be yourself, without apology. – Marianne Williamson
แปล: เสรีภาพคือสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษ

The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson
แปล: คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็น คือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. – Søren Kierkegaard
แปล: ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ แต่เป็นความจริงที่ต้องประสบ

The only journey is the one within. – Rainer Maria Rilke
แปล: การเดินทางเดียวคือการเดินทางภายใน

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela
แปล: เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิต ไม่ใช่การไม่เคยล้ม แต่มันคือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม

The mind is everything. What you think you become. – Buddha
แปล: จิตใจคือทุกสิ่ง คุณคิดอะไร คุณจะเป็นอย่างนั้น

You are not your thoughts. – Eckhart Tolle
แปล: คุณไม่ใช่ความคิดของคุณ

Be still and know that I am God. – Psalm 46:10
แปล: จงอยู่นิ่งและรู้ว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้า

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
แปล: วิธีเดียวที่จะทำงานดีเลิศคือการรักสิ่งที่คุณทำ

The purpose of life is to find your gift. The purpose of living is to give it away. – Pablo Picasso
แปล: จุดประสงค์ของชีวิตคือการค้นหาพรสวรรค์ของคุณ จุดประสงค์ของการมีชีวิตคือการมอบมันให้ผู้อื่น

Follow your heart, but take your brain with you. – Alfred Adler
แปล: ทำตามหัวใจของคุณ แต่จงพาสมองของคุณไปด้วย

Life is what happens when you’re busy making other plans. – John Lennon
แปล: ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังวางแผนอะไรบางอย่าง

The best revenge is massive success. – Frank Sinatra
แปล: การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

Don’t let the perfect be the enemy of the good. – Voltaire
แปล: อย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบกลายเป็นศัตรูของสิ่งที่ดี

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt
แปล: ขีดจำกัดเดียวในการรับรู้ถึงอนาคตของเราคือความสงสัยของเราในวันนี้

Life is short, and it is here to be lived. – Kate Chopin
แปล: ชีวิตนั้นสั้น และควรค่าแก่การใช้ชีวิต

The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson
แปล: คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็น คือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela
แปล: เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิต ไม่ใช่การไม่เคยล้ม แต่มันคือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม

The mind is everything. What you think you become. – Buddha
แปล: จิตใจคือทุกสิ่ง คุณคิดอะไร คุณจะเป็นอย่างนั้น

You are not your thoughts. – Eckhart Tolle
แปล: คุณไม่ใช่ความคิดของคุณ

Be still and know that I am God. – Psalm 46:10
แปล: จงอยู่นิ่งและรู้ว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้า

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
แปล: วิธีเดียวที่จะทำงานดีเลิศคือการรักสิ่งที่คุณทำ

The purpose of life is to find your gift. The purpose of living is to give it away. – Pablo Picasso
แปล: จุดประสงค์ของชีวิตคือการค้นหาของขวัญของคุณ จุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่คือการให้มันออกไป

The bird in a cage that sings of freedom. – Maya Angelou
แปล: นกในกรงร้องเพลงแห่งอิสรภาพ

Freedom is not a dream; it is a reality. – Ayn Rand
แปล: อิสรภาพไม่ใช่ฝัน แต่เป็นความจริง

The key to freedom is not the absence of restrictions, but the ability to choose. – Jean-Jacques Rousseau
แปล: กุญแจสู่ความอิสระไม่ใช่การไร้ข้อจำกัด แต่เป็นความสามารถในการเลือก

To live is to be free. – Friedrich Nietzsche
แปล: การมีชีวิตอยู่คือการเป็นอิสระ

Freedom is not an event; it is a process. – Eleanor Roosevelt
แปล: อิสรภาพไม่ใช่เหตุการณ์ แต่เป็นกระบวนการ

คําคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ พร้อมแปลไทย ที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้ ล้วนเป็นคําคมที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ ที่ช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของอิสรภาพในชีวิต ทำให้เรากล้าที่จะออกไปเผชิญโลกกว้าง และใช้ชีวิตตามที่เราต้องการ

หากคุณต้องการอ่านคําคมภาษาอังกฤษชีวิตอิสระสั้นๆ เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือค้นหาคําคมที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ คุณสามารถแบ่งปันคําคมเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ หรือคนที่คุณรัก เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button