คำขวัญวันครู

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม เนื่องในวันครูเรามีบทความประวัติวันครู กิจกรรม คำขวัญวันครู มาฝากกัน