ดอกไม้วันพ่อแห่งชาติ

ดอกพุทธรักษา ดอกไม้วันพ่อแห่งชาติ ดอกพุทธรักษา มีสีเหลืองงามซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันจันทร์)

Back to top button