ประวัติวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นวันหยุดราชการเพื่อรำลึกถึงรัฐธรรมนูญของประเทศ มารู้จักประวัติและกิจกรรมที่ควรรู้กัน ประวัติวันรัฐธรรมนูญ

Back to top button
Close