พระจันทร์สีเลือดความเชื่อโบราณ

จันทรุปราคา (Lunar Eclipse) คือ เกิดจากปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยโลกจะอยู่ในตำแหน่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พระจันทร์สีเลือดความเชื่อโบราณ

Back to top button
Close