สหกรณ์แห่งแรกของไทย

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี รู้กันหรือไม่สหกรณ์แห่งแรกของไทย หรือที่รัชกาลใด และบิดาสหกรณ์ คือใคร มาดูกัน

Back to top button
Close