Google Assistant

Google Assistant อธิบายได้ง่ายที่สุด ก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของเราในสมาร์ทโฟน เป็นลูกครึ่งส่วนผสมระหว่าง ฟังก์ชั่น Siri ของ Apple iOS กับ Google Now

Back to top button