Google Doodles

Google Doodles คือการเปลี่ยนโลโก้ของ Google ที่สนุก ตื่นเต้น และบางครั้งก็ทำโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด วันคล้ายวันเกิด และชีวิตของศิลปิน นักบุกเบิก และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย

Back to top button