JAA BNK48

จ๋า ณปภัช วรพฤทธานนท์ สมาชิก BNK48 ก่อนที่เธอจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิก BNK48 เคยมีผลงานการแสดงมาแล้วทั้งละคร ภาพยนตร์ มากมาย