Selfie

เซลฟี (ภาษาอังกฤษ: Selfie) คือ เป็นการถ่ายภาพตัวเองแบบหนึ่ง เป็นคำนิยมซึ่งหมายถึงการถ่ายรูปตัวเองด้วยกล้องดิจิทัล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ อาจถ่ายด้วยมือหรือใช้ไม้เซลฟี แล้วโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK ภาพถ่ายเซลฟีมักถ่ายจากการถือกล้องและยื่นแขนไปจนสุด หรือยื่นไปทางกระจก บางครั้งอาจมีการใช้ไม้เซลฟีเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้น

Back to top button
Close