Siri

Siri คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ให้คุณทำสิ่งต่างๆ บนอุปกรณ์ Apple ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะถามซะอีก.

Back to top button