นิทานชาดก

รวมนิทานชาดก นิทาน นิทานชาดกเรื่องสั้น ๆ เหมาะสำหรับเด็ก พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุก ๆ สำหรับเด็กทุกวัย นิทานชาดกสำหรับเด็ก พร้อมภาพประกอบ

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : อาจารย์รุหกะ

  อาจารย์รุหกะ เป็นนิทานชาดกที่สอนให้รู้จักระวังคำพูดของผู้อื่น เพราะคำพูดอาจนำมาซึ่งความอับอายได้ เรื…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : อานิสงส์ของศีล

  ศีลเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนา หมายถึง การสำรวมกาย วาจา และใจให้อยู่ในความประพฤติดีงาม ศีลมีอานิส…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์

  ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ นิทานชาดกสอนใจเรื่องความหลอกลวงและความไม่จริงใจ ลาตัวหนึ่งอยากเป็นราชสีห์ จึงเอ…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : หงส์ทองคำ

  หงส์ทองคำ นิทานชาดกที่สะท้อนให้เห็นถึงโทษของความโลภ เรื่องราวของพญาหงส์ทองคำที่กลับมาช่วยเหลือภรรยาแ…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : โคนันทิวิสาล

  นิทานชาดก : โคนันทิวิสาล เล่าเรื่องราวของโคหนุ่มที่มีพละกำลังมหาศาล อาศัยอยู่กับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูด้…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : ม้าขาเป๋

  ม้าขาเป๋ เป็นนิทานชาดกที่สอนให้เรารู้จักเลือกคบคน เพราะคนที่เราคบจะเป็นแบบอย่างให้เรา เช่นเดียวกับม้…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : อาหารไม่บริสุทธิ์

  นิทานชาดก : อาหารไม่บริสุทธิ์ เป็นเรื่องเล่าที่สอนให้รู้ว่า อาหารที่ไม่บริสุทธิ์นั้นส่งผลเสียต่อร่าง…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : อุบายหนีตาย

  นิทานชาดก : อุบายหนีตาย เล่าถึงฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พวกมันชอบกินผลมะพลับจากต้นมะพลับที่อ…

 • นิทานชาดก นิทานชาดกสั้น ๆ นิทานชาดกเรื่องสั้น

  นิทานชาดก : ลิงโลภมาก

  ลิงโลภมาก นิทานชาดกว่าด้วยโทษของความโลภ เรื่องนี้เล่าถึงลิงตัวหนึ่งที่มีความโลภมาก มันแอบขโมยถั่วดำข…

Back to top button